StoryEditorOCM

sve o sigurnom vezu (8)Briga o brodu u mirovanju: kako ga postaviti i vezati, što učiniti s jedrima, bokobranima i pomoćnim čamcem, što u unutrašnjosti...

Piše Đek Šurija, Premium Yacht Insurance
19. listopada 2021. - 11:13

U sedam prošlih nastavaka rekli smo da: znanja i vještine u odabiru lokacije i vrste veza, te postupka vezivanja broda, spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu. Opisali smo kako se sigurno vezati na bovu, vlastito sidro ili na tranzitni vez. Rekli smo da odabir lokacije(a) veza počinje već kod kuće – izradom itinerara, ali i da itinerar moramo provjeravati tijekom cijelog putovanja, i to prije svega u odnosu na vremensku prognozu.

Također, da ta provjera uključuje i skipersko motrenje trenutačne vremenske situacije, ali i savjete lokalnih ribara. Uključili smo i pojavu iznenadne oluje na otvorenom moru, pristajanje i vezivanje u takvim uvjetima, kao i što učiniti kada nas oluja zadesi na vezu u polju bova ili sidrištu.

Dakle, do sada smo govorili o elementima sigurnoga veza kad brod putuje, a u ovom nastavku će biti opisan stalni vez na kojem je brod u mirovanju.

Siguran vez u mirovanju

Ovdje nećemo opisivati konzervaciju broda, jesensko i proljetno održavanje broda, nego samo kako sa sigurnosnog stajališta treba pripremiti brod za dulje mirovanje. Također, govorit ću o vezu u moru, a o vađenju broda i suhom vezu, ili vađenju zbog redovitog servisa, bit će riječi u sljedećim nastavcima.

image
Đek Šurija

Opis sigurnog veza broda u mirovanju započet ću s radnjama na vanjskom dijelu broda. Najprije: brod valja vezati krmom prema obali. Posebno ističem da brod treba postaviti tako da vaš jarbol ne može udarati u susjedov.

Brod vežemo na način da na pramcu budu dva muringa, a na krmi najmanje dva konopa prema obali vezani pašnjakom, kao i dva krmena špringa, koji ne dopuštaju krmi da šeta lijevo-desno.

Pravilno je staviti čitav voj oko alke i onda pašnjak, jer na takav način konop ne kliže po hrđavoj alci i nema opasnosti od njegova kidanja. Nikako ne smijemo vezati konop na slip! Osim toga, treba pregledati vez susjednog broda i, ako nešto nije kako treba, osobno ili uz pomoć mornara iz marine pravilno ga vezati, kako ne bi oštetio naš brod.

Prelazim na jedra. Njih treba skinuti i pospremiti na suho u unutrašnjost broda ili u skladište. Ostavljamo li pak jedra na jarbolu, tada ih treba osigurati konopima da se ne mogu otvoriti prilikom jakog vjetra, pogotovo prednje jedro na namatanje.

Ako skinemo namatajuće glavno jedro, potrebno je rotirajuću glavu na koju se prihvaća vrh jedra podignuti na pola visine jarbola, kako profili oko kojih se jedro namata ne bi udarali u jarbol. Također, treba se pregledati krmeni štraj jarbola i otpustiti po potrebi.

Raspored bokobrana

Kažimo sada i nešto o bokobranima. Oni se postavljaju u odnosu na susjedni brod na način da budu pravilno naizmjence raspoređeni i da budu na različitim visinama. Time najbolje preveniramo oštećenja prilikom valjanja brodova zbog jakog vjetra.

Što se tiče vanjskih poslova, još bih spomenuo: pomoćni čamac se miče s krme i fiksira na palubi, dok sprayhood najčešće ostaje čitave godine otvoren, a bimini bi bilo uputno skinuti preko zime.

Sada u ovom opisu prelazim na unutrašnjost broda. Neću govoriti o čišćenju i pospremanju plovila, zbog toga što sigurnost broda na vezu nimalo ne ovisi o tome. Ipak ću podsjetiti da vrata frižidera, nakon što smo ga temeljito oprali i osušili, moraju ostati otvorena, da se unutra ne uhvati plijesan.

Nadalje, tankovi vode moraju biti puni (preporučeno stanje) ili potpuno prazni. To vrijedi i za tank goriva, koji također mora biti pun, jer ćemo tako smanjiti kondenzaciju vode u njemu.

Isključite glavnu sklopku

Glavne sklopke električne instalacije moraju biti iskopčane. Instalacija kaljužne pumpe, međutim, mora biti sprovedena mimo glavne sklopke, kako bi se u slučaju potrebe mogla ispumpati voda iz unutrašnjosti. Posebno ističem da ni u jednom slučaju ne smije biti prikopčan kabel struje 220 V za vrijeme kada nismo na brodu!

Što se tiče plinske boce, treba je odvojiti od štednjaka i pospremiti na suho mjesto u brodu. Kada smo sve očistili, pospremili i uredili, postavit ćemo zimsku tendu ako je imamo.

Na kraju, moramo se obvezno javiti na recepciju marine i obavijestiti ih da brod ostavljamo na dulje vrijeme, te da je sada on njihova briga. Dakako, ne smijemo zaboraviti ostaviti ključeve broda na recepciji i, naravno – broj svoga mobitela.

(PLAĆENI OGLAS)

21. travanj 2024 10:57