StoryEditor

kome koncesija?Raspisan natječaj za profitabilnu brodsku liniju Trogir - Slatine - Split

Piše OM
17. prosinca 2020. - 18:36

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj odnosno pokrenut postupak davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnoj državnoj brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno, objavili su iz Agencije.

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 25. siječnja 2021. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 26. siječnja 2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama. Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: ”ne otvaraj” i adresom ponuditelja.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu ‘Objave koncesija” korištenjem izbornika ”Jednostavna tražilica” putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Za brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2020/S 01K-0044944.

07. listopad 2022 08:53