StoryEditorOCM

sve o sigurnom vezu (5)Sidrenje je sa stajališta struke definitivno način vezivanja broda s najviše rizika, a za izbor mjesta najvažnija je vremenska prognoza

Piše Đek Šurija, Premium Yacht Insurance
9. srpnja 2021. - 11:36

U četiri prošla nastavka rekli smo da znanja i vještine u odabiru lokacije i vrste veza te postupka vezivanja broda spadaju u praktična nautička znanja, odnosno u – dobru pomorsku praksu.

Rekli smo da odabir lokacije(a) počinje već kod kuće – izradom itinerara, ali i da itinerar moramo provjeravati tijekom cijelog putovanja i to prije svega u odnosu na vremensku prognozu.

Također, da to uključuje i skipersko osmatranje trenutne vremenske situacije, ali i savjete lokalnih ribara. U ovom nastavku govorit ću o pravilima, postupcima i radnjama sigurnog priveza broda na vlastito sidro.

Siguran privez na vlastito sidro

Biti sam, ili sa svojim društvom na brodu u nekoj prekrasnoj uvali na našem lijepom Jadranu, san je svakog nautičara. Uostalom, zar nas propagandne poruke, napisi i videa s nautičkim temama ne mame upravo takvim prikazima?!

Dakle, taj osjećaj slobode i neometanog spajanja s prirodom, veoma je privlačan, ali povlači za sobom i veliku odgovornost. Naime, sidrenje je sa stajališta struke definitivno način vezivanja broda s najviše sigurnosnog rizika!

image
Đek Šurija

Dok privez na bovu, ili tranzitni privez u nekoj marini planiramo već unaprijed, sidrenje na nekoj lokaciji najčešće je neplanirani odabir na koji nas je potaknula trenutna inspiracija tijekom plovidbe.

Sidrimo se, dakle na mjestu gdje smo nakanili privremeno zastati s plovidbom, a ne postoji drugi način za privez broda. To može biti kraće vrijeme zbog kupanja, obroka, kraćeg izlaska na kopno, ili, pak, kada na toj poziciji želimo prenoćiti.

Želim ponoviti i naglasiti, da odabir mjesta i načina sidrenja spada u izravnu odgovornost skipera. Postupci i radnje prilikom izbora pozicije sigurnog sidrenja na željenoj lokaciji, ovise o konfiguraciji dna, konfiguraciji priobalja, o ispravnosti našeg sidra i lanca, o prisustvu drugih brodova na sidru i ono najvažnije – o aktualnoj vremenskoj prognozi.

Ponovno ističemo vremensku prognozu, jer je ona opet najvažniji faktor u izboru šire i uže lokacije i točnog mjesta na koje ćemo baciti sidro.

U postupku pripreme sidrenja, najprije ćemo, naravno, procijeniti uvalu u odnosu na prognozirani vjetar i trenutno opažanje, te ocijeniti hoće li i koliko vjetar stvarati poteškoće brodu na sidru. Potom ćemo potražiti dio uvale gdje će očekivani vjetar razviti najmanje vala.

Nadalje moramo utvrditi jesmo li dovoljno udaljeni od kopna, je li naša kobilica i kod maksimalno zategnutog lanca (pritom računajući na dol očekivanog vala), na sigurnoj udaljenosti od morskog dna i na kraju ima li na odabranoj poziciji dovoljno mjesta za slobodno kretanje broda oko sidra, u odnosu na ostale usidrene brodove.

U postupku spuštanja i provjere držanja broda na sidru, prva radnja je dakako – bacanje sidra. Nakon toga ćemo polaganim pokretanjem broda zatezati lanac, kako bismo provjerili je li sidro dobro drži.

Pravilna dužina ispuštenog lanca

Osim opisanih radnji, kod pravilnog sidrenja posebno ističem pravila koja se odnose na ispuštanje sidrenog lanca. Tako, nakon što sidro ukopamo, moramo ispustiti minimalno pet dubina sidrenog lanca, a pri najavi nevremena i više. Na primjer, ako smo bacili sidro na pet metara dubine, ispustit ćemo minimalno 25 metara lanca!

Time je postupak pravilnog sidrenja završen, ali ne i radnje koju nalažu pravila o obilježavanju broda na sidru i pravila o brodskoj straži. Najprije moramo obilježiti sidro tako da iznad njega postavimo malu bovu, da svaki nailazeći brod vidi gdje je bačeno, te da svoje sidro ne baci preko našeg. Osim toga, danju podižemo crnu kuglu, a noću uključujemo bijelo sidreno svjetlo, da se vidi da smo na sidru.

Nadalje, za vrijeme boravka broda na sidru skiper mora nadzirati ostale brodove koji se žele usidriti u blizini, kako bi ih upozorio na smjer gdje leži sidro njegova broda, ili da su se previše približili i sl. Na kraju, brod na sidru ima isti raspored brodske straže kao i u navigaciji!

(PLAĆENI OGLAS)

20. travanj 2024 08:10