Ribarska luka Vela Lamjana
investicija IZ SJENE

Dovršen je jedan od najvećih projekata u Hrvatskoj: početak rada starog dijela Vele Lamjane planiran je početkom 2021., za novi se čekaju dozvole

Foto Lučka Uprava Zadar
22. prosinca 2020. - 09:29

Dovršena je ribarska luka u Veloj Lamjani, koja će zajedno s ribarskom lukom u Gaženici, biti dio istog sustava ribarske infrastrukture koja će odrediti budućnost razvoja ribarstva u Hrvatskoj.

Još je prošle godine najavljeno kako takvu ribarsku infrastrukturu neće imati nitko na Mediteranu! I što je najvažnije, sredstva za ovu investiciju osigurani su iz europskih fondova. Točnije, nepovratnih sredstava je 85 posto, a ostatak financira Ministarstvo poljoprivrede…

Pa ipak, kao da se vijest o dovršetku obnove luke u Lamjani u ribarsku izgubila „u prijevodu“ odnosno u svakodnevnim crnim vijestima o pandemiji koronavirusa. A radi se zbilja o megaprojektu, jednim od najvećih, ne samo na zadarskom području, nego i u Hrvatskoj, koji bi mogao doslovno odrediti budućnost profesionalnog ribarstva u Hrvatskoj, odnosno stvoriti toliko priželjkivanu – prekretnicu!

- Radovi na ribarskoj luci Lamjana završeni su prema aneksu ugovora do 5. studenoga 2020. Dokumentacija za primopredaju radova i izdavanje uporabne dozvole je trenutno u pripremi. Svi zahvati na ribarskoj  luci Vela Lamjana napravljeni su u skladu s predanosti održivom razvoju Lučke uprave Zadar i našim naporima da ribarima osiguramo kvalitetne uvjete za obavljanje njihove djelatnosti. Vjerujemo da će se modernizacijom Vele Lamjane poboljšati uvjeti poslovanja za ribarsku djelatnost i omogućiti održivo poslovanje ribara na našem području.

image
Ribarska luka Vela Lamjana
Lučka Uprava Zadar

- Radovi u ribarskoj luci Lamjana obuhvatili su sljedeće zahvate: dogradnju glavnog lukobranskog objekta, glavni lukobran je produžen i saniran je postojeći operativni gat. Operativni vez je produljen za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metra na južnoj strani čime je formirana glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73 metara. Obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe - u produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova izrađena je nova obalna trasa čija  duljina sada iznosi 161,59 metara, zatim operativni vez i zapadna obala za prihvat brodica, izgrađen je operativni vez dug 8 metara i širok 8 metara i završava manjim vezom dužine 12 metara i širine 4,00 metra.

- U nastavku trase operativnog gata je obala za prihvat brodica ukupne dužine 71 metara. Na istočnoj obali za prihvat brodica: u nastavku je izgrađena obala u luku dužine oko 76,70 metara, koja slijedi prirodnu obalu i proteže se dalje za oko 34,40 metra. Nova obalna trasa ukupne je duljine oko 111 metara. Uz to su povećane površine za odlaganje ribarske opreme te je izgrađen kolni pristup. Površina za odlaganje ribarske opreme izgrađena je na površini od 2560 m2 – kažu nam u Lučkoj upravi Zadar, državnoj tvrtki preko koje se sve ovo financira, a koju predvodi ravnatelj Robert Škifić.

Zanimalo nas je koliko su koštali ovako opsežni radovi, tko ih je izvodio i na koji način su financirani?

- Radove je izvodila zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o., EL-TIM d.o.o. Zadar i YU-BRIV d.o.o. U tom iznosu su bila planirana sredstva za izgradnju, nadzor i stručne usluge za izradu poslovnog plana. Radi se o odobrenim sredstvima za Projekt Ribarske luke. Ukupno vrijednost za izvođenje radova, nakon aneksa, 27.895.745,08 bez PDV-a odnosno 34.869.681,34 kuna s PDV-om. Ukupna vrijednost za usluge nadzora, nakon aneksa, 849.450,00 bez PDV-a odnosno 1.061.812,50 kuna s PDV-om (izvođač: Kozina projekti) te ukupno stručne usluge za izradu poslovnog plana 9.800,00 bez PDV-a.

- Sveukupno je bilo pet aneksa ugovora, od koji se jedan odnosio na produljenje roka izvođenja radova, dok su ostali aneksi sklopljeni zbog nužnosti izvođenja dodatnih radova. Za sve anekse ugovora pribavljena su potrebna odobrenja od Ministarstva poljoprivrede. Aneksi su se odnosili na dodatne potrebne radove te na produženje roka koji je bio potreban za izvođenje radova. Izgradnja trafostanice je u postupku ishođenja potrebnih akata za izgradnju te se nadamo se da ćemo u što skorije vrijeme započeti njezina izgradnja – kažu u Lučkoj upravi.

image
Ribarska luka Vela Lamjana
Lučka Uprava Zadar

Nakon što je dovršena, najvažnije pitanje je - kad će ribarska luka proraditi?

- Planirani početak operativnog rada za stari dio luke planiran je početkom 2021. godine, dok će novoizgrađeni dio luke biti pušten u funkciju nakon ishođenja svih potrebnih dozvola. Ribarska luka Vela Lamjana sastavni je dio lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Zadar. Njeni korisnici će biti svi ribari i ribarski brodovi koji koriste lučko područje Lučke uprave Zadar. Ribarskom lukom će upravljati operativne službe Lučke uprave Zadar, kao i ostalim dijelovima luke: vođenjem dnevnih evidencija, kontrole reda u luci i drugim poslovima. 

- U prvoj fazi razvoja ribarske luke Vela Lamjana, Kali lučkim područjem će upravljati Lučka uprava Zadar putem svojih službi dok se u sljedećim fazama još razmatraju načini upravljanja lukom poput, primjerice, davanja dugoročnih koncesija ribarskim udrugama i/ili sličnim pravnim subjektima. Na čelu ribarske luke Vela Lamjana bit će ravnatelj Lučke uprave Zadar jer ona upravlja tim lučkim područjem i njome će se upravljati na isti način kao i svim ostalim područjima u nadležnosti Lučke uprave Zadar – istaknuli su u Lučkoj upravi Zadar.

Veza sa Gaženicom

- Hoće li ribarska luka Lamjana svojom djelatnošću biti povezana s lukom Gaženica i na koji način?

- Ukrcajno iskrcajna mjesta za ribarska plovila u Gaženici i Ribarskoj luci Vela Lamjana dio su istog plana razvoja lučkog sustava namijenjenog ribarskim aktivnostima. Zadarska županija je još uvijek najprometnija u Hrvatskoj u ribarskim aktivnostima i količini ulova te je razumljivo da se u Zadru značajan naglasak stavlja na rješavanje ribarske problematike. Upravo zbog potreba, prihvatna mjesta za ribarske brodove su izazov na našem lučkom području te postoji potreba za širenjem lučkih kapaciteta. To je posebno došlo do izražaja tijekom radova na ribarskom dijelu luke u Gaženici, kada su sve radnje ukrcaja i iskrcaja prebačene na ostala lučka područja koja primarno ne služe funkciji prihvata ribara.

24. siječanj 2021 15:55