stdClass Object ( [id] => 1310600 [title] => Marikultura odolijeva klimatskim promjenama: Školjkare muče orade, zagađenje i pacifičke kamenice [alias] => marikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice [catid] => 419 [published] => 1 [introtext] => [fulltext] =>

U Hrvatskoj marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a od školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, godišnja proizvodnja, odnosno količina koja se plasira na tržište u jednoj godini ukupno iznosi više od tisuću tona školjkaša. Najviše se uzgajaju dagnje, a godišnja količina proizvodnje dagnji kreće se između 900 i 1000 tona, dok je proizvodnja kamenica između 50 i 100 tona godišnje. Registriranih uzgajivača školjaka u Hrvatskoj je 120 na 340 uzgajališta.

Monitoring uzgoja

U pogledu monitoringa, odnosno pitanja je li Ministarstvo poljoprivrede zadovoljno kvalitetom školjaka i je li bilo slučajeva toksičnosti, treba znati da, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije, Republika Hrvatska ima obvezu provedbe plana uzorkovanja mora i školjkaša kojim se omogućava praćenje klasificiranih proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje, te se takvim planom određuje provedba kontrola određenih parametara u redovitim vremenskim razmacima. U tu svrhu donosi se Odluka o godišnjem planu praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša kojom su uređeni način uzorkovanja, geografski raspored točaka uzorkovanja te učestalost uzorkovanja koja osigurava reprezentativnost rezultata analiza za određeno klasificirano proizvodno područje ili područje za ponovno polaganje.

---

image

Hrvatske školjke ne prolaze kroz purifikatore

Nikša Stipaničev/HANZA MEDIA
---

- Predmetnim planom obuhvaćeno je 16 uzgojnih područja s 45 proizvodnih zona i 9 izlovnih područja s 28 izlovnih zona, te je određeno 69 točaka uzorkovanja u svrhu utvrđivanja broja E. coli, 29 točaka uzorkovanja fitoplanktonskog sastava i biotoksina, te 26 točaka uzorkovanja teških metala i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

Tijekom 2022. godine pregledano je: 578 uzoraka E. coli, 778 uzoraka fitoplanktona, 946 uzoraka biotoksina, 81 uzorak teških metala i 27 uzoraka policikličkih aromatskih ugljikovodika.

Tijekom prošle godine utvrđena su 24 pozitivna nalaza E. coli i 1 pozitivan nalaz biotoksina, nakon čega su u svrhu sigurnosti hrane i zaštite zdravlja potrošača poduzeti propisani postupci od strane veterinarskih inspektora Državnog inspektorata. Na prisutnost norovirusa nije bilo prijava sumnji - kažu nam iz Ministarstva.

Navode kako većina proizvodnje školjkaša završi na našem tržištu, dok jedan mali dio kamenica završi na tržištu Crne Gore.

Gladne komarče

- Vezano za stagnaciju proizvodnje zbog porasta prisutnosti predatorskih vrsta na uzgajalištima (komarča), možemo kazati da je proizvodnja školjkaša stabilna.

Zabilježen je pad proizvodnje jedino tijekom 2020. godine. Jedan od razloga je svakako i predacija komarči koja u nekim razdobljima i vremenskim ciklusima zna biti pogubna za uzgajališta školjkaša. Posljednje dvije godine (2021. - 2022.) proizvodnja je stabilna i dolazi do porasta proizvodnje školjkaša.

U tom segmentu marikulture postoji i dalje prostor za daljnji rast i razvoj proizvodnje jer dio uzgajališta ne radi svojim maksimalnim kapacitetom. Napominjemo kako uz ulaganja u kvalitetniju i bolju zaštitu od predacije, modernije tehnologije uzgoja i uspostavu mrijestilišta koje će osigurati sigurnije proizvodne cikluse, možemo u budućnosti očekivati daljnji rast i razvoj proizvodnje školjkaša - odgovaraju nam na upit.

---

image

Kamenice

Joško Ponoš/HANZA MEDIA
---

Kada je riječ o planovima Ministarstva za ulaganja u ovu vrstu marikulture, ulaskom Hrvatske u EU potpore je moguće dodjeljivati na dva načina, i to kroz fondove EU-a i državne potpore. Tu je čitav niz uredbi i programa za potpore: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.–2020. (OPPiR) i Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.- 2027. godina (PRA). Financijska alokacija za provedbu OPPiR-a ukupno iznosi 348,8 milijuna eura, dok za provedbu PRA iznosi 348,1 milijuna eura. Potpore za akvakulturu u ukupnom iznosu sudjeluju s nešto manje od 30 posto.

Potpore ulaganjima

- Važno je napomenuti da je odluka o ulaganju isključivo na samom korisniku, a u navedenim programskim dokumentima predviđene su mjere na kojima mogu sudjelovati svi zainteresirani. Važnije mjere su svakako produktivna ulaganja u akvakulturu, stavljanje na tržište proizvode ribarstva i akvakulture, osiguranje akvakulturnih stokova, inovacije te povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu.

---

image

Dagnje čine 90 posto domaćega uzgoja 

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA
---

U sklopu državnih potpora, kao jedna od tri notificiranja (odobrene od strane EK) je i potpora, odnosno kompenzacija za štete od predatora, u ovome slučaju za štete koje čine orade na dagnjama. Također, sektoru školjkarstva dodjeljuje se svake godine i potpore male vrijednosti - navode iz resornog Ministarstva.

Pročitali smo Nacionalni plan razvoja do 2027. godine gdje stoji sljedeće:

Uzgoj školjkaša najvećim se dijelom odvija na malim obiteljskim uzgajalištima uz primjenu tradicionalnih tehnologija uzgoja na plutajućim parkovima. Uzgoj kamenica uglavnom se odvija na području Malostonskog zaljeva i Malog mora (preko 84 posto ukupne proizvodnje), dok je uzgoj dagnje, osim na tomu području značajnije zastupljen i na području zapadne obale Istre, ušća rijeke Krke, Velebitskog kanala i Novigradskog mora.

---

image

Dagnje su komarčama lak plijen

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA
---

Uzgoj se temelji isključivo na sakupljanju mlađi iz prirode. Sva uzgojna područja nalaze se pod stalnim državnim monitoringom, a prodaja se ostvaruje uglavnom na domaćem tržištu. Posljednjih godina bilježi se stagnacija proizvodnje zbog porasta prisutnosti predatorskih vrsta na uzgajalištima (komarča).

Centar za školjkarstvo

Oni koji se bave uzgojem školjaka dijele iste probleme i izazove: nema komercijalnog mrijestilišta za školjkaše, nedostaje centara za pročišćavanje živih školjkaša, kao i novih tehnologija, loši su sustavi otpadnih voda – kanalizacija na određenim područjima, poljoprivredno (pesticidi) ili industrijsko (postojane onečišćujuće tvari) onečišćenje, porast biotoksina i/ili nezgoda pri pročišćavanju školjkaša dovode do rizika zatvaranja uzgajališta, a postoji stvarni rizik od invazije egzotične vrste kamenice, pacifičke kamenice, posebice u Istri.

---

image

Kamenice imaju kraljevski status

---

Konačno, tu je i pitanje porasta temperature mora zbog klimatskih promjena. U današnje vrijeme uzgoj školjaka je obrtničko-obiteljskog karaktera, te se radi na tradicionalan način kao i u zadnjih pedeset godina. Međutim, nacionalnim planovima želi se unaprijediti proizvodnja te potaknuti razvoj moderne industrije.

Dobra vijest je da se uskoro otvara Centar za školjkarstvo, čijom će se izgradnjom osigurati kvalitetna podrška i za uzgoj školjaka na području Podvelebitskog kanala.

---

image

Ivan Župan

---

[video] => [gallery] => [extra_fields] => Array ( [1] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => ministarstvo poljoprivrede [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [3] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [4] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [5] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [6] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [8] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [9] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [10] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [11] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [12] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [13] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [14] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [15] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [16] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [17] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [26] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [27] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [28] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [29] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [30] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [31] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [32] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [33] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [34] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [35] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) ) [extra_fields_search] => ministarstvo poljoprivrede 2 0 6831 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [created] => 2023-06-07 08:58:33 [created_by] => 264 [created_by_alias] => PIŠE MERIEN ILIĆ [checked_out] => 0 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [modified] => 2023-07-29 03:24:23 [modified_by] => 0 [publish_up] => 2023-07-29 03:24:00 [publish_down] => 0000-00-00 00:00:00 [trash] => 0 [access] => 1 [ordering] => 0 [featured] => 0 [featured_ordering] => 0 [image_caption] => [image_credits] => [video_caption] => [video_credits] => [hits] => 0 [params] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( [enable_css] => 1 [jQueryHandling] => 1.8remote [backendJQueryHandling] => remote [userName] => 1 [userImage] => 1 [userDescription] => 1 [userURL] => 1 [userEmail] => 0 [userFeedLink] => 1 [userFeedIcon] => 1 [userItemCount] => 30 [userItemTitle] => 1 [userItemTitleLinked] => 1 [userItemDateCreated] => 1 [userItemImage] => 1 [userItemIntroText] => 1 [userItemCategory] => 1 [userItemTags] => 1 [userItemCommentsAnchor] => 1 [userItemReadMore] => 1 [userItemOCMPlugins] => 1 [authorsListLimit] => 61 [tagItemCount] => 61 [tagItemTitle] => 1 [tagItemTitleLinked] => 1 [tagItemDateCreated] => 1 [tagItemImage] => 1 [tagItemIntroText] => 1 [tagItemCategory] => 1 [tagItemReadMore] => 1 [tagItemExtraFields] => 1 [tagOrdering] => [tagFeedLink] => 1 [tagFeedIcon] => 1 [genericItemCount] => 61 [genericItemTitle] => 1 [genericItemTitleLinked] => 1 [genericItemDateCreated] => 1 [genericItemImage] => 1 [genericItemIntroText] => 1 [genericItemCategory] => 1 [genericItemReadMore] => 1 [genericItemExtraFields] => 1 [genericFeedLink] => 1 [genericFeedIcon] => 1 [instantArticlesLimit] => 100 [instantArticlesExtraField] => 87 [instantArticlesExtraFieldON] => 2 [instantArticlesCategoriesChildren] => 0 [instantArticlesTitle] => [instantArticlesDescription] => [mainTagCategories] => Array ( [0] => 119 [1] => 396 [2] => 383 [3] => 424 [4] => 250 [5] => 251 [6] => 452 [7] => 252 [8] => 477 [9] => 253 [10] => 254 [11] => 255 [12] => 483 [13] => 256 [14] => 300 [15] => 257 [16] => 258 [17] => 260 ) [relatedItemsCategoriesChildren] => 1 [mobileJsonCustomHomepage] => 0 [mobileJsonQuoteModule] => 0 [mobileJsonWeatherModule] => 0 [mobileJsonLimit] => [mobileJsonObituary] => 0 [mobileApi2Enabled] => 1 [mobileApi2UserAgent] => OCM Mobile Articles [mobileApi2ImagePrefix] => h [mobileApi2ImageSuffix] => 1280 [mobileApi2DefaultAuthorImage] => /images/jpgs/user_face.jpg [mobileApi2TagLimit] => 50 [mobileApi2TagOrdering] => publishUp [mobileApi2TagCategories] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategories0] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 101 [mobileApi2TagExcludeCategories] => Array ( [0] => 318 [1] => 323 [2] => 301 [3] => 406 [4] => 417 ) ) [mobileApi2TagCategories1] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 328 ) [mobileApi2TagCategories2] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 329 ) [mobileApi2TagCategories3] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 327 ) [mobileApi2TagCategories4] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 478 ) [mobileApi2TagCategories5] => stdClass Object ( [mobileApi2TagCategoriesMenuitem] => 494 ) ) [mobileApi2TagsSearchLimit] => 200 [mainFeedCategories] => Array ( [0] => 240 ) [feedLimit] => 50 [mostPopularFeedLimit] => 20 [feedItemImage] => 0 [feedImgSize] => S [feedItemIntroText] => 0 [feedTextWordLimit] => [feedItemFullText] => 1 [feedTextCharacterLimit] => 300 [feedItemSubtitle] => 1 [feedItemAuthor] => 0 [feedTtl] => 60 [feedDescription] => RSS feeds for Slobodna Dalmacija [feedItemTags] => 0 [feedItemVideo] => 0 [feedItemGallery] => 0 [feedItemAttachments] => 0 [feedBogusEmail] => [feedTopModules] => Array ( [0] => 105 ) [feedTopFbExcludeCategories] => Array ( [0] => 243 [1] => 353 [2] => 333 ) [introTextCleanup] => 0 [introTextCleanupExcludeTags] => [introTextCleanupTagAttr] => [fullTextCleanup] => 0 [fullTextCleanupExcludeTags] => [fullTextCleanupTagAttr] => [xssFiltering] => 0 [linkPopupWidth] => 900 [linkPopupHeight] => 600 [imagesQuality] => 100 [itemImageXS] => 100 [itemImageS] => 200 [itemImageM] => 400 [itemImageL] => 600 [itemImageXL] => 900 [itemImageGeneric] => 300 [catImageWidth] => 100 [catImageDefault] => 1 [userImageWidth] => 100 [userImageDefault] => 1 [commenterImgWidth] => 48 [onlineImageEditor] => sumopaint [imageTimestamp] => 0 [imageMemoryLimit] => [socialButtonCode] => [twitterUsername] => [facebookMetatags] => 1 [facebookImage] => Medium [comments] => 1 [commentsOrdering] => DESC [commentsLimit] => 10 [commentsFormPosition] => below [commentsPublishing] => 0 [commentsReporting] => 2 [commentsReportRecipient] => [inlineCommentsModeration] => 0 [gravatar] => 1 [antispam] => 0 [recaptchaForRegistered] => 1 [akismetForRegistered] => 1 [commentsFormNotes] => 1 [commentsFormNotesText] => [frontendEditing] => 1 [showImageTab] => 1 [showImageGalleryTab] => 1 [showVideoTab] => 1 [showExtraFieldsTab] => 1 [showAttachmentsTab] => 1 [showOCMPlugins] => 1 [sideBarDisplayFrontend] => 0 [staticURL] => https://static.slobodnadalmacija.hr [siteURL] => https://slobodnadalmacija.hr [sseHost] => sse.slobodnadalmacija.hr [lockingArticlesCategories] => Array ( [0] => 119 [1] => 424 [2] => 250 [3] => 251 [4] => 452 [5] => 252 [6] => 477 [7] => 253 [8] => 254 [9] => 255 [10] => 483 [11] => 256 [12] => 257 [13] => 258 [14] => 260 ) [lockingArticlesUnit] => YEAR [lockingArticlesQuantity] => 1 [photoGalleryExtraField] => 63 [photoGalleryExtraFieldON] => 2 [videoGalleryExtraField] => 67 [videoGalleryExtraFieldON] => 2 [tickerModules] => Array ( [0] => 408 [1] => 409 ) [gaEmail] => [mergeEditors] => 1 [sideBarDisplay] => 1 [attachmentsFolder] => [hideImportButton] => 0 [googleSearch] => 0 [googleSearchContainer] => ocmGoogleSearchContainer [OCMUserProfile] => 1 [OCMUserGroup] => 4 [redirect] => 101 [adminSearch] => simple [cookieDomain] => [gatherStatistics] => 1 [article_preview_ocm_category_id] => [taggingSystem] => 1 [lockTags] => 0 [showTagFilter] => 0 [ocmTagNorm] => 0 [ocmTagNormCase] => lower [ocmTagNormAdditionalReplacements] => [recaptcha_public_key] => marko_margeta [recaptcha_private_key] => zoey2013 [recaptcha_theme] => clean [recaptchaV2] => 1 [recaptchaOnRegistration] => 0 [akismetApiKey] => [stopForumSpam] => 0 [stopForumSpamApiKey] => [showItemsCounterAdmin] => 1 [showChildCatItems] => 1 [disableCompactOrdering] => 0 [metaDescLimit] => 150 [enforceSEFReplacements] => 0 [SEFReplacements] => À|A, Á|A, Â|A, Ã|A, Ä|A, Å|A, à|a, á|a, â|a, ã|a, ä|a, å|a, Ā|A, ā|a, Ă|A, ă|a, Ą|A, ą|a, Ç|C, ç|c, Ć|C, ć|c, Ĉ|C, ĉ|c, Ċ|C, ċ|c, Č|C, č|c, Ð|D, ð|d, Ď|D, ď|d, Đ|D, đ|d, È|E, É|E, Ê|E, Ë|E, è|e, é|e, ê|e, ë|e, Ē|E, ē|e, Ĕ|E, ĕ|e, Ė|E, ė|e, Ę|E, ę|e, Ě|E, ě|e, Ĝ|G, ĝ|g, Ğ|G, ğ|g, Ġ|G, ġ|g, Ģ|G, ģ|g, Ĥ|H, ĥ|h, Ħ|H, ħ|h, Ì|I, Í|I, Î|I, Ï|I, ì|i, í|i, î|i, ï|i, Ĩ|I, ĩ|i, Ī|I, ī|i, Ĭ|I, ĭ|i, Į|I, į|i, İ|I, ı|i, Ĵ|J, ĵ|j, Ķ|K, ķ|k, ĸ|k, Ĺ|L, ĺ|l, Ļ|L, ļ|l, Ľ|L, ľ|l, Ŀ|L, ŀ|l, Ł|L, ł|l, Ñ|N, ñ|n, Ń|N, ń|n, Ņ|N, ņ|n, Ň|N, ň|n, ʼn|n, Ŋ|N, ŋ|n, Ò|O, Ó|O, Ô|O, Õ|O, Ö|O, Ø|O, ò|o, ó|o, ô|o, õ|o, ö|o, ø|o, Ō|O, ō|o, Ŏ|O, ŏ|o, Ő|O, ő|o, Ŕ|R, ŕ|r, Ŗ|R, ŗ|r, Ř|R, ř|r, Ś|S, ś|s, Ŝ|S, ŝ|s, Ş|S, ş|s, Š|S, š|s, ſ|s, Ţ|T, ţ|t, Ť|T, ť|t, Ŧ|T, ŧ|t, Ù|U, Ú|U, Û|U, Ü|U, ù|u, ú|u, û|u, ü|u, Ũ|U, ũ|u, Ū|U, ū|u, Ŭ|U, ŭ|u, Ů|U, ů|u, Ű|U, ű|u, Ų|U, ų|u, Ŵ|W, ŵ|w, Ý|Y, ý|y, ÿ|y, Ŷ|Y, ŷ|y, Ÿ|Y, Ź|Z, ź|z, Ż|Z, ż|z, Ž|Z, ž|z, α|a, β|b, γ|g, δ|d, ε|e, ζ|z, η|h, θ|th, ι|i, κ|k, λ|l, μ|m, ν|n, ξ|x, ο|o, π|p, ρ|r, σ|s, τ|t, υ|y, φ|f, χ|ch, ψ|ps, ω|w, Α|A, Β|B, Γ|G, Δ|D, Ε|E, Ζ|Z, Η|H, Θ|Th, Ι|I, Κ|K, Λ|L, Μ|M, Ξ|X, Ο|O, Π|P, Ρ|R, Σ|S, Τ|T, Υ|Y, Φ|F, Χ|Ch, Ψ|Ps, Ω|W, ά|a, έ|e, ή|h, ί|i, ό|o, ύ|y, ώ|w, Ά|A, Έ|E, Ή|H, Ί|I, Ό|O, Ύ|Y, Ώ|W, ϊ|i, ΐ|i, ϋ|y, ς|s, А|A, Ӑ|A, Ӓ|A, Ә|E, Ӛ|E, Ӕ|E, Б|B, В|V, Г|G, Ґ|G, Ѓ|G, Ғ|G, Ӷ|G, y|Y, Д|D, Е|E, Ѐ|E, Ё|YO, Ӗ|E, Ҽ|E, Ҿ|E, Є|YE, Ж|ZH, Ӂ|DZH, Җ|ZH, Ӝ|DZH, З|Z, Ҙ|Z, Ӟ|DZ, Ӡ|DZ, Ѕ|DZ, И|I, Ѝ|I, Ӥ|I, Ӣ|I, І|I, Ї|JI, Ӏ|I, Й|Y, Ҋ|Y, Ј|J, К|K, Қ|Q, Ҟ|Q, Ҡ|K, Ӄ|Q, Ҝ|K, Л|L, Ӆ|L, Љ|L, М|M, Ӎ|M, Н|N, Ӊ|N, Ң|N, Ӈ|N, Ҥ|N, Њ|N, О|O, Ӧ|O, Ө|O, Ӫ|O, Ҩ|O, П|P, Ҧ|PF, Р|P, Ҏ|P, С|S, Ҫ|S, Т|T, Ҭ|TH, Ћ|T, Ќ|K, У|U, Ў|U, Ӳ|U, Ӱ|U, Ӯ|U, Ү|U, Ұ|U, Ф|F, Х|H, Ҳ|H, Һ|H, Ц|TS, Ҵ|TS, Ч|CH, Ӵ|CH, Ҷ|CH, Ӌ|CH, Ҹ|CH, Џ|DZ, Ш|SH, Щ|SHT, Ъ|A, Ы|Y, Ӹ|Y, Ь|Y, Ҍ|Y, Э|E, Ӭ|E, Ю|YU, Я|YA, а|a, ӑ|a, ӓ|a, ә|e, ӛ|e, ӕ|e, б|b, в|v, г|g, ґ|g, ѓ|g, ғ|g, ӷ|g, y|y, д|d, е|e, ѐ|e, ё|yo, ӗ|e, ҽ|e, ҿ|e, є|ye, ж|zh, ӂ|dzh, җ|zh, ӝ|dzh, з|z, ҙ|z, ӟ|dz, ӡ|dz, ѕ|dz, и|i, ѝ|i, ӥ|i, ӣ|i, і|i, ї|ji, Ӏ|i, й|y, ҋ|y, ј|j, к|k, қ|q, ҟ|q, ҡ|k, ӄ|q, ҝ|k, л|l, ӆ|l, љ|l, м|m, ӎ|m, н|n, ӊ|n, ң|n, ӈ|n, ҥ|n, њ|n, о|o, ӧ|o, ө|o, ӫ|o, ҩ|o, п|p, ҧ|pf, р|p, ҏ|p, с|s, ҫ|s, т|t, ҭ|th, ћ|t, ќ|k, у|u, ў|u, ӳ|u, ӱ|u, ӯ|u, ү|u, ұ|u, ф|f, х|h, ҳ|h, һ|h, ц|ts, ҵ|ts, ч|ch, ӵ|ch, ҷ|ch, ӌ|ch, ҹ|ch, џ|dz, ш|sh, щ|sht, ъ|a, ы|y, ӹ|y, ь|y, ҍ|y, э|e, ӭ|e, ю|yu, я|ya [ocmSef] => 0 [ocmSefLabelCat] => content [ocmSefLabelTag] => tag [ocmSefLabelUser] => author [ocmSefLabelSearch] => search [ocmSefLabelDate] => date [ocmSefLabelItem] => 0 [ocmSefLabelItemCustomPrefix] => [ocmSefInsertItemId] => 1 [ocmSefItemIdTitleAliasSep] => dash [ocmSefUseItemTitleAlias] => 1 [ocmSefInsertCatId] => 1 [ocmSefCatIdTitleAliasSep] => dash [ocmSefUseCatTitleAlias] => 1 [show_page_heading] => 0 [categories] => Array ( [0] => 419 ) [exclude_from_group_by_subcategories] => 0 [menu-anchor_css] => nav__link nav__link--ribolov [menu_text] => 1 [menu_show] => 1 [page_title] => Ribolov [menu-meta_description] => Savjetujemo kako loviti lignje, učimo vas kako se love komarča, zubatac, brancin, tuna, i što je big game fishing. Doznajte sve o ribolovnim tehnikama, ribolovnoj opremi i priboru. Što je spinning, a što sabiki i tataki? Kako loviti mušičarenjem, kako panulom, a kako kančanicom? Koje varalice, lignjariće i peškafonda odabrati i kako nabaviti i ispravno staviti mamac za ribolov na udicu? Sve to doznajte na portalu Otvoreno more. [menu-meta_keywords] => ribolov, podvodni ribolov, ribolovne tehnike, ribolovni pribor, lignje, komarča, zubatac, brancin, tuna, big game, spinning, sabiki, tataki, panula, kančanica, udica, mamac za ribolov, podvodna puška, ronjenje, apnea, udičarenje [secure] => 0 [obituaries_portal] => 0 [page_description] => SiteMeta Description [page_rights] => [robots] => [inheritFrom] => 0 [num_leading_items] => 2 [num_leading_columns] => 1 [leadingImgSize] => Large [num_primary_items] => 4 [num_primary_columns] => 2 [primaryImgSize] => Medium [num_secondary_items] => 4 [num_secondary_columns] => 1 [secondaryImgSize] => Small [num_links] => 4 [num_links_columns] => 1 [linksImgSize] => XSmall [catCatalogMode] => 0 [catFeaturedItems] => 1 [catOrdering] => publishUp [catPagination] => 2 [catPaginationResults] => 1 [catTitle] => 1 [catTitleItemCounter] => 1 [catDescription] => 1 [catImage] => 1 [catFeedLink] => 0 [catFeedIcon] => 0 [subCategories] => 1 [subCatColumns] => 2 [subCatTitle] => 1 [subCatTitleItemCounter] => 1 [subCatDescription] => 1 [subCatImage] => 1 [catItemTitle] => 1 [catItemTitleLinked] => 1 [catItemFeaturedNotice] => 0 [catItemAuthor] => 1 [catItemDateCreated] => 1 [catItemRating] => 0 [catItemImage] => 1 [catItemIntroText] => 1 [catItemExtraFields] => 0 [catItemHits] => 0 [catItemCategory] => 1 [catItemTags] => 1 [catItemAttachments] => 0 [catItemAttachmentsCounter] => 0 [catItemVideo] => 0 [catItemVideoAutoPlay] => 0 [catItemImageGallery] => 0 [catItemDateModified] => 0 [catItemReadMore] => 1 [catItemCommentsAnchor] => 1 [catItemOCMPlugins] => 1 [itemDateCreated] => 1 [itemTitle] => 1 [itemFeaturedNotice] => 1 [itemAuthor] => 1 [itemFontResizer] => 0 [itemPrintButton] => 0 [itemEmailButton] => 1 [itemSocialButton] => 1 [itemVideoAnchor] => 1 [itemImageGalleryAnchor] => 1 [itemCommentsAnchor] => 1 [itemRating] => 0 [itemImage] => 1 [itemImgSize] => Large [itemImageMainCaption] => 1 [itemImageMainCredits] => 1 [itemIntroText] => 0 [itemFullText] => 1 [itemExtraFields] => 1 [itemDateModified] => 1 [itemHits] => 0 [itemCategory] => 0 [itemTags] => 1 [itemAttachments] => 1 [itemAttachmentsCounter] => 1 [itemVideo] => 1 [itemVideoAutoPlay] => 0 [itemVideoCaption] => 1 [itemVideoCredits] => 1 [itemImageGallery] => 0 [itemNavigation] => 0 [itemComments] => 1 [itemTwitterButton] => 1 [itemFacebookButton] => 1 [itemGooglePlusOneButton] => 1 [itemAuthorBlock] => 0 [itemAuthorImage] => 0 [itemAuthorDescription] => 0 [itemAuthorURL] => 0 [itemAuthorEmail] => 0 [itemAuthorLatest] => 0 [itemAuthorLatestLimit] => 5 [itemRelated] => 0 [itemRelatedLimit] => 5 [itemRelatedTitle] => 1 [itemRelatedCategory] => 0 [itemRelatedImageSize] => Medium [itemRelatedIntrotext] => 1 [itemRelatedFulltext] => 0 [itemRelatedAuthor] => 0 [itemRelatedMedia] => 0 [itemRelatedImageGallery] => 0 [itemOCMPlugins] => 1 [recaptcha] => ) [initialized:protected] => 1 [separator] => . ) [metadesc] => [metadata] => robots= author= title=Marikultura odolijeva klimatskim promjenama: Školjkare muče orade, zagađenje i pacifičke kamenice [metakey] => marikultura, uzgoj školjkaša, akvakultura, uzgajivači školjaka [plugins] => {"incptvocmimagegalleryIGParameters":"default","incptvocmimagegalleryocmIGposition":"OcmAfterDisplayContent","incptvocmimagegalleryocmIGtheme":"CameraSlideshow","incptvocmimagegalleryImages":["\/images\/slike\/2023\/06\/07\/24784280.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/24727658.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/19563850.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/19744166.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/19088606.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/21030956.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/17946120.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/25146692.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/24535380.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/24519372.jpg","\/images\/slike\/2023\/06\/07\/25165722.jpg"],"incptvocmimagegalleryImageTitles":["","Nik\u0161a Stipani\u010dev\/HANZA MEDIA","Jo\u0161ko Pono\u0161\/HANZA MEDIA","Ton\u010di Plazibat\/HANZA MEDIA","Ton\u010di Plazibat\/HANZA MEDIA","Ton\u010di Plazibat\/HANZA MEDIA","Jo\u0161ko Pono\u0161\/HANZA MEDIA","","Bo\u017eidar Vuki\u010devi\u0107\/HANZA MEDIA","","Jo\u0161ko Pono\u0161\/HANZA MEDIA"],"incptvocmimagegalleryImageDescriptions":["

Prnjavice i rumenke na mnogim su trpezama<\/p>","

Hrvatske \u0161koljke ne prolaze kroz purifikatore<\/p>","

Kamenice<\/p>","

Dagnje \u010dine 90 posto doma\u0107ega uzgoja\u00a0<\/p>","

Dagnje su komar\u010dama lak plijen<\/p>","

Uvala Brijesta na Pelje\u0161cu<\/p>","

Uvala Bistrina poznata je po uzgoju vrhunskih \u0161koljaka\u00a0<\/p>","

Ivan \u017dupan<\/p>","

Jedna od pre\u017eivjelih jedinki u akvatoriju Omi\u0161a<\/p>","

Kamenice imaju kraljevski status<\/p>","

Gdje ima \u0161koljaka ima i komar\u010di<\/p>"],"incptvocmimagegalleryImageFocus":["50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50","50:50"],"incptvocmimagegalleryImageDimensions":[{"size0":"1200x900","hd_24784280_1920.jpg":"1920x1080","k_24784280_1280.jpg":"1280x1280","k_24784280_1024.jpg":"1024x1024","k_24784280_640.jpg":"640x640","k_24784280_480.jpg":"480x480","k_24784280_340.jpg":"340x340","k_24784280_220.jpg":"220x220","o_24784280_1280.jpg":"1280x960","o_24784280_1024.jpg":"1024x768","o_24784280_640.jpg":"640x480","o_24784280_480.jpg":"480x360","o_24784280_340.jpg":"340x255","o_24784280_220.jpg":"220x165","h_24784280_1280.jpg":"1280x854","h_24784280_1024.jpg":"1024x683","h_24784280_640.jpg":"640x427","h_24784280_480.jpg":"480x320","h_24784280_340.jpg":"340x227","h_24784280_220.jpg":"220x147","pp_24784280_1280.jpg":"1280x1628","pp_24784280_1024.jpg":"1024x1303","pp_24784280_640.jpg":"640x814","pp_24784280_480.jpg":"480x611","pp_24784280_340.jpg":"340x432","pp_24784280_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1137","hd_24727658_1920.jpg":"1920x1080","k_24727658_1280.jpg":"1280x1280","k_24727658_1024.jpg":"1024x1024","k_24727658_640.jpg":"640x640","k_24727658_480.jpg":"480x480","k_24727658_340.jpg":"340x340","k_24727658_220.jpg":"220x220","o_24727658_1280.jpg":"1280x758","o_24727658_1024.jpg":"1024x606","o_24727658_640.jpg":"640x379","o_24727658_480.jpg":"480x284","o_24727658_340.jpg":"340x201","o_24727658_220.jpg":"220x130","h_24727658_1280.jpg":"1280x854","h_24727658_1024.jpg":"1024x683","h_24727658_640.jpg":"640x427","h_24727658_480.jpg":"480x320","h_24727658_340.jpg":"340x227","h_24727658_220.jpg":"220x147","pp_24727658_1280.jpg":"1280x1628","pp_24727658_1024.jpg":"1024x1303","pp_24727658_640.jpg":"640x814","pp_24727658_480.jpg":"480x611","pp_24727658_340.jpg":"340x432","pp_24727658_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x865","hd_19563850_1920.jpg":"1920x1080","k_19563850_1280.jpg":"1280x1280","k_19563850_1024.jpg":"1024x1024","k_19563850_640.jpg":"640x640","k_19563850_480.jpg":"480x480","k_19563850_340.jpg":"340x340","k_19563850_220.jpg":"220x220","o_19563850_1280.jpg":"1280x576","o_19563850_1024.jpg":"1024x461","o_19563850_640.jpg":"640x288","o_19563850_480.jpg":"480x216","o_19563850_340.jpg":"340x153","o_19563850_220.jpg":"220x99","h_19563850_1280.jpg":"1280x854","h_19563850_1024.jpg":"1024x683","h_19563850_640.jpg":"640x427","h_19563850_480.jpg":"480x320","h_19563850_340.jpg":"340x227","h_19563850_220.jpg":"220x147","pp_19563850_1280.jpg":"1280x1628","pp_19563850_1024.jpg":"1024x1303","pp_19563850_640.jpg":"640x814","pp_19563850_480.jpg":"480x611","pp_19563850_340.jpg":"340x432","pp_19563850_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1282","hd_19744166_1920.jpg":"1920x1080","k_19744166_1280.jpg":"1280x1280","k_19744166_1024.jpg":"1024x1024","k_19744166_640.jpg":"640x640","k_19744166_480.jpg":"480x480","k_19744166_340.jpg":"340x340","k_19744166_220.jpg":"220x220","o_19744166_1280.jpg":"1280x854","o_19744166_1024.jpg":"1024x683","o_19744166_640.jpg":"640x427","o_19744166_480.jpg":"480x320","o_19744166_340.jpg":"340x227","o_19744166_220.jpg":"220x146","h_19744166_1280.jpg":"1280x854","h_19744166_1024.jpg":"1024x683","h_19744166_640.jpg":"640x427","h_19744166_480.jpg":"480x320","h_19744166_340.jpg":"340x227","h_19744166_220.jpg":"220x147","pp_19744166_1280.jpg":"1280x1628","pp_19744166_1024.jpg":"1024x1303","pp_19744166_640.jpg":"640x814","pp_19744166_480.jpg":"480x611","pp_19744166_340.jpg":"340x432","pp_19744166_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x2876","hd_19088606_1920.jpg":"1920x1080","k_19088606_1280.jpg":"1280x1280","k_19088606_1024.jpg":"1024x1024","k_19088606_640.jpg":"640x640","k_19088606_480.jpg":"480x480","k_19088606_340.jpg":"340x340","k_19088606_220.jpg":"220x220","o_19088606_1280.jpg":"1280x1917","o_19088606_1024.jpg":"1024x1533","o_19088606_640.jpg":"640x958","o_19088606_480.jpg":"480x719","o_19088606_340.jpg":"340x509","o_19088606_220.jpg":"220x329","h_19088606_1280.jpg":"1280x854","h_19088606_1024.jpg":"1024x683","h_19088606_640.jpg":"640x427","h_19088606_480.jpg":"480x320","h_19088606_340.jpg":"340x227","h_19088606_220.jpg":"220x147","pp_19088606_1280.jpg":"1280x1628","pp_19088606_1024.jpg":"1024x1303","pp_19088606_640.jpg":"640x814","pp_19088606_480.jpg":"480x611","pp_19088606_340.jpg":"340x432","pp_19088606_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1080","hd_21030956_1920.jpg":"1920x1080","k_21030956_1280.jpg":"1280x1280","k_21030956_1024.jpg":"1024x1024","k_21030956_640.jpg":"640x640","k_21030956_480.jpg":"480x480","k_21030956_340.jpg":"340x340","k_21030956_220.jpg":"220x220","o_21030956_1280.jpg":"1280x720","o_21030956_1024.jpg":"1024x576","o_21030956_640.jpg":"640x360","o_21030956_480.jpg":"480x270","o_21030956_340.jpg":"340x191","o_21030956_220.jpg":"220x123","h_21030956_1280.jpg":"1280x854","h_21030956_1024.jpg":"1024x683","h_21030956_640.jpg":"640x427","h_21030956_480.jpg":"480x320","h_21030956_340.jpg":"340x227","h_21030956_220.jpg":"220x147","pp_21030956_1280.jpg":"1280x1628","pp_21030956_1024.jpg":"1024x1303","pp_21030956_640.jpg":"640x814","pp_21030956_480.jpg":"480x611","pp_21030956_340.jpg":"340x432","pp_21030956_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x957","hd_17946120_1920.jpg":"1920x1080","k_17946120_1280.jpg":"1280x1280","k_17946120_1024.jpg":"1024x1024","k_17946120_640.jpg":"640x640","k_17946120_480.jpg":"480x480","k_17946120_340.jpg":"340x340","k_17946120_220.jpg":"220x220","o_17946120_1280.jpg":"1280x638","o_17946120_1024.jpg":"1024x510","o_17946120_640.jpg":"640x319","o_17946120_480.jpg":"480x239","o_17946120_340.jpg":"340x169","o_17946120_220.jpg":"220x109","h_17946120_1280.jpg":"1280x854","h_17946120_1024.jpg":"1024x683","h_17946120_640.jpg":"640x427","h_17946120_480.jpg":"480x320","h_17946120_340.jpg":"340x227","h_17946120_220.jpg":"220x147","pp_17946120_1280.jpg":"1280x1628","pp_17946120_1024.jpg":"1024x1303","pp_17946120_640.jpg":"640x814","pp_17946120_480.jpg":"480x611","pp_17946120_340.jpg":"340x432","pp_17946120_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1440","hd_25146692_1920.jpg":"1920x1080","k_25146692_1280.jpg":"1280x1280","k_25146692_1024.jpg":"1024x1024","k_25146692_640.jpg":"640x640","k_25146692_480.jpg":"480x480","k_25146692_340.jpg":"340x340","k_25146692_220.jpg":"220x220","o_25146692_1280.jpg":"1280x960","o_25146692_1024.jpg":"1024x768","o_25146692_640.jpg":"640x480","o_25146692_480.jpg":"480x360","o_25146692_340.jpg":"340x255","o_25146692_220.jpg":"220x165","h_25146692_1280.jpg":"1280x854","h_25146692_1024.jpg":"1024x683","h_25146692_640.jpg":"640x427","h_25146692_480.jpg":"480x320","h_25146692_340.jpg":"340x227","h_25146692_220.jpg":"220x147","pp_25146692_1280.jpg":"1280x1628","pp_25146692_1024.jpg":"1024x1303","pp_25146692_640.jpg":"640x814","pp_25146692_480.jpg":"480x611","pp_25146692_340.jpg":"340x432","pp_25146692_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1246","hd_24535380_1920.jpg":"1920x1080","k_24535380_1280.jpg":"1280x1280","k_24535380_1024.jpg":"1024x1024","k_24535380_640.jpg":"640x640","k_24535380_480.jpg":"480x480","k_24535380_340.jpg":"340x340","k_24535380_220.jpg":"220x220","o_24535380_1280.jpg":"1280x830","o_24535380_1024.jpg":"1024x664","o_24535380_640.jpg":"640x415","o_24535380_480.jpg":"480x311","o_24535380_340.jpg":"340x220","o_24535380_220.jpg":"220x142","h_24535380_1280.jpg":"1280x854","h_24535380_1024.jpg":"1024x683","h_24535380_640.jpg":"640x427","h_24535380_480.jpg":"480x320","h_24535380_340.jpg":"340x227","h_24535380_220.jpg":"220x147","pp_24535380_1280.jpg":"1280x1628","pp_24535380_1024.jpg":"1024x1303","pp_24535380_640.jpg":"640x814","pp_24535380_480.jpg":"480x611","pp_24535380_340.jpg":"340x432","pp_24535380_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1731x1154","hd_24519372_1920.jpg":"1920x1080","k_24519372_1280.jpg":"1280x1280","k_24519372_1024.jpg":"1024x1024","k_24519372_640.jpg":"640x640","k_24519372_480.jpg":"480x480","k_24519372_340.jpg":"340x340","k_24519372_220.jpg":"220x220","o_24519372_1280.jpg":"1280x853","o_24519372_1024.jpg":"1024x682","o_24519372_640.jpg":"640x426","o_24519372_480.jpg":"480x320","o_24519372_340.jpg":"340x226","o_24519372_220.jpg":"220x146","h_24519372_1280.jpg":"1280x854","h_24519372_1024.jpg":"1024x683","h_24519372_640.jpg":"640x427","h_24519372_480.jpg":"480x320","h_24519372_340.jpg":"340x227","h_24519372_220.jpg":"220x147","pp_24519372_1280.jpg":"1280x1628","pp_24519372_1024.jpg":"1024x1303","pp_24519372_640.jpg":"640x814","pp_24519372_480.jpg":"480x611","pp_24519372_340.jpg":"340x432","pp_24519372_220.jpg":"220x280"},{"size0":"1920x1169","hd_25165722_1920.jpg":"1920x1080","k_25165722_1280.jpg":"1280x1280","k_25165722_1024.jpg":"1024x1024","k_25165722_640.jpg":"640x640","k_25165722_480.jpg":"480x480","k_25165722_340.jpg":"340x340","k_25165722_220.jpg":"220x220","o_25165722_1280.jpg":"1280x779","o_25165722_1024.jpg":"1024x623","o_25165722_640.jpg":"640x389","o_25165722_480.jpg":"480x292","o_25165722_340.jpg":"340x207","o_25165722_220.jpg":"220x133","h_25165722_1280.jpg":"1280x854","h_25165722_1024.jpg":"1024x683","h_25165722_640.jpg":"640x427","h_25165722_480.jpg":"480x320","h_25165722_340.jpg":"340x227","h_25165722_220.jpg":"220x147","pp_25165722_1280.jpg":"1280x1628","pp_25165722_1024.jpg":"1024x1303","pp_25165722_640.jpg":"640x814","pp_25165722_480.jpg":"480x611","pp_25165722_340.jpg":"340x432","pp_25165722_220.jpg":"220x280"}],"incptvocmimagegalleryImageUseInGallery":["1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]} [language] => * [multi_author] => 0 [type_id] => 204 [category] => TableOCMCategory Object ( [id] => 419 [name] => Ribolov [alias] => ribolov [description] => [parent] => 417 [extraFieldsGroup] => 9 [published] => 1 [image] => [access] => 1 [ordering] => 3 [params] => {"inheritFrom":"417","catMetaDesc":"","catMetaKey":"","catMetaRobots":"","catMetaAuthor":"","theme":"","num_leading_items":"2","num_leading_columns":"1","leadingImgSize":"Large","num_primary_items":"4","num_primary_columns":"2","primaryImgSize":"Medium","num_secondary_items":"4","num_secondary_columns":"1","secondaryImgSize":"Small","num_links":"4","num_links_columns":"1","linksImgSize":"XSmall","catCatalogMode":"0","catFeaturedItems":"1","catOrdering":"publishUp","catPagination":"2","catPaginationResults":"1","catTitle":"1","catTitleItemCounter":"1","catDescription":"1","catImage":"1","catFeedLink":"0","catFeedIcon":"0","subCategories":"1","subCatColumns":"2","subCatOrdering":"","subCatTitle":"1","subCatTitleItemCounter":"1","subCatDescription":"1","subCatImage":"1","itemImageXS":"","itemImageS":"","itemImageM":"","itemImageL":"","itemImageXL":"","catItemTitle":"1","catItemTitleLinked":"1","catItemFeaturedNotice":"0","catItemAuthor":"1","catItemDateCreated":"1","catItemRating":"0","catItemImage":"1","catItemIntroText":"1","catItemIntroTextWordLimit":"","catItemExtraFields":"0","catItemHits":"0","catItemCategory":"1","catItemTags":"1","catItemAttachments":"0","catItemAttachmentsCounter":"0","catItemVideo":"0","catItemVideoWidth":"","catItemVideoHeight":"","catItemAudioWidth":"","catItemAudioHeight":"","catItemVideoAutoPlay":"0","catItemImageGallery":"0","catItemImageGalleryWidth":"","catItemImageGalleryHeight":"","catItemDateModified":"0","catItemReadMore":"1","catItemCommentsAnchor":"1","catItemOCMPlugins":"1","itemDateCreated":"1","itemTitle":"1","itemFeaturedNotice":"1","itemAuthor":"1","itemFontResizer":"0","itemPrintButton":"0","itemEmailButton":"1","itemSocialButton":"1","itemVideoAnchor":"1","itemImageGalleryAnchor":"1","itemCommentsAnchor":"1","itemRating":"0","itemImage":"1","itemImgSize":"Large","itemImageMainCaption":"1","itemImageMainCredits":"1","itemIntroText":"0","itemFullText":"1","itemExtraFields":"1","itemDateModified":"1","itemHits":"0","itemCategory":"0","itemTags":"1","itemAttachments":"1","itemAttachmentsCounter":"1","itemVideo":"1","itemVideoWidth":"","itemVideoHeight":"","itemAudioWidth":"","itemAudioHeight":"","itemVideoAutoPlay":"0","itemVideoCaption":"1","itemVideoCredits":"1","itemImageGallery":"0","itemImageGalleryWidth":"","itemImageGalleryHeight":"","itemNavigation":"0","itemComments":"1","itemTwitterButton":"1","itemFacebookButton":"1","itemGooglePlusOneButton":"1","itemAuthorBlock":"0","itemAuthorImage":"0","itemAuthorDescription":"0","itemAuthorURL":"0","itemAuthorEmail":"0","itemAuthorLatest":"0","itemAuthorLatestLimit":"5","itemRelated":"0","itemRelatedLimit":"5","itemRelatedTitle":"1","itemRelatedCategory":"0","itemRelatedImageSize":"Medium","itemRelatedIntrotext":"1","itemRelatedFulltext":"0","itemRelatedAuthor":"0","itemRelatedMedia":"0","itemRelatedImageGallery":"0","itemOCMPlugins":"1"} [trash] => 0 [plugins] => {"customparams_created":"2018-11-16 09:18:21","customparams_modified":"2018-11-16 09:18:21","customparams_videobg":"","customparams_countdown_module":"","customparams_search_template":""} [language] => * [container] => 0 [container_name] => [_tbl:protected] => #__ocm_categories [_tbl_key:protected] => id [_tbl_keys:protected] => Array ( [0] => id ) [_db:protected] => JDatabaseDriverMysqli_Exabyte Object ( [name] => mysqli [serverType] => mysql [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => 0 [client_info] => mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $ [client_version] => 50012 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 18 [host_info] => 127.0.0.1 via TCP/IP [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.30 [server_version] => 50530 [stat] => Uptime: 8224473 Threads: 4 Questions: 1622135106 Slow queries: 4969737 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 113106934 [warning_count] => 0 ) [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [_database:JDatabaseDriver:private] => sdproductiondb [count:protected] => 34 [cursor:protected] => [debug:protected] => [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( ) [timings:protected] => Array ( ) [callStacks:protected] => Array ( ) [offset:protected] => 0 [options:protected] => Array ( [driver] => mysqli_exabyte [host] => 127.0.0.1 [user] => proxy_user_front03 [password] => b3hX5DrKwjx6 [database] => sdproductiondb [prefix] => sk_ [select] => 1 [port] => 6033 [socket] => ) [sql:protected] => JDatabaseQueryMysqli Object ( [offset:protected] => 0 [limit:protected] => 0 [db:protected] => JDatabaseDriverMysqli_Exabyte Object *RECURSION* [sql:protected] => [type:protected] => select [element:protected] => [select:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => SELECT [elements:protected] => Array ( [0] => category.* [1] => IF(ISNULL(container.catid),false,true) AS container [2] => container.name AS container_name [3] => SEFURL_cr.menuItemID AS sefurl_belonging_menu_item ) [glue:protected] => , ) [delete:protected] => [update:protected] => [insert:protected] => [from:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => FROM [elements:protected] => Array ( [0] => `#__ocm_categories` AS `category` ) [glue:protected] => , ) [join:protected] => Array ( [0] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => LEFT JOIN [elements:protected] => Array ( [0] => #__ocm_containers AS container ON category.id = container.catid ) [glue:protected] => , ) [1] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => LEFT JOIN [elements:protected] => Array ( [0] => #__ocm_sefurl_category_menu_relation AS SEFURL_cr ON category.id = SEFURL_cr.categoryID ) [glue:protected] => , ) ) [set:protected] => [where:protected] => JDatabaseQueryElement Object ( [name:protected] => WHERE [elements:protected] => Array ( [0] => `category`.`id` = '0' ) [glue:protected] => AND ) [group:protected] => [having:protected] => [columns:protected] => [values:protected] => [order:protected] => [autoIncrementField:protected] => [call:protected] => [exec:protected] => [union:protected] => [unionAll:protected] => [selectRowNumber:protected] => ) [tablePrefix:protected] => sk_ [utf:protected] => 1 [utf8mb4:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [transactionDepth:protected] => 0 [disconnectHandlers:protected] => Array ( ) [ocmConfig] => Array ( ) ) [_trackAssets:protected] => [_rules:protected] => [_locked:protected] => [_autoincrement:protected] => 1 [_observers:protected] => JObserverUpdater Object ( [aliases:protected] => Array ( ) [observers:protected] => Array ( ) [doCallObservers:protected] => 1 ) [_columnAlias:protected] => Array ( ) [_jsonEncode:protected] => Array ( ) [_errors:protected] => Array ( ) [year_lookup] => 0 [link] => /om/ribolov ) [additional_categories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 419 [name] => Ribolov [alias] => ribolov [parent] => 417 [published] => 1 [trash] => 0 [link] => /om/ribolov ) ) [link] => /om/ribolov/marikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice-1310600 [printLink] => /om/ribolov/marikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice-1310600?tmpl=component&print=1 [tags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 309554 [name] => marikultura [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 0000-00-00 00:00:00 [main_article_id] => 0 [alias] => marikultura [link] => /tag/marikultura ) [1] => stdClass Object ( [id] => 686428 [name] => uzgoj školjkaša [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 2022-08-02 09:41:02 [main_article_id] => 0 [alias] => uzgoj-skoljkasa [link] => /tag/uzgoj-skoljkasa ) [2] => stdClass Object ( [id] => 421605 [name] => akvakultura [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 0000-00-00 00:00:00 [main_article_id] => 0 [alias] => akvakultura [link] => /tag/akvakultura ) [3] => stdClass Object ( [id] => 700579 [name] => uzgajivači školjaka [published] => 1 [section] => [subsection] => [weight] => [created] => 2022-12-20 17:32:56 [main_article_id] => 0 [alias] => uzgajivaci-skoljaka [link] => /tag/uzgajivaci-skoljaka ) ) [imageXSmall] => [imageSmall] => [imageMedium] => [imageLarge] => [imageXLarge] => [extraFields] => stdClass Object ( [SuperscriptTitle] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => ministarstvo poljoprivrede [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [contains_infographic] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [Withoutads] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [Photo_gallery] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [promo] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [contains_video] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [premium_content] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [exclude_comments] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [open_link_in_new_window] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [horizontal_crop_of_the_main_photo] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [no_index] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [no_cache] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [dont_show_on_the_front_page] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [related_on_bottom] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [live_button] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [instant_articles] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [s_preporucuje] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [s_voli] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [layout_with_three_photos] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [gallery_in_the_article] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [required_views] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [fullhd_image] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [CitySelect] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [paid_article] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [SD_na_licu_mjesta] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) ) [attachments] => Array ( ) [cleanTitle] => Marikultura odolijeva klimatskim promjenama: Školjkare muče orade, zagađenje i pacifičke kamenice [num_of_authors] => 0 [author] => Joomla\CMS\User\User Object ( [isRoot:protected] => [id] => [name] => [username] => [email] => [password] => [password_clear] => [block] => [sendEmail] => [registerDate] => [lastvisitDate] => [activation] => [params] => [groups] => Array ( ) [guest] => 1 [lastResetTime] => [resetCount] => [requireReset] => [_params:protected] => Joomla\Registry\Registry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( ) [initialized:protected] => [separator] => . ) [_authGroups:protected] => [_authLevels:protected] => [_authActions:protected] => [_errorMsg:protected] => [userHelper:protected] => Joomla\CMS\User\UserWrapper Object ( ) [_errors:protected] => Array ( ) [link] => /autor/2024-05-21-11-50-07-264 [profile] => stdClass Object ( [id] => 1342 [gender] => m [description] => [image] => 1342.png [url] => [group] => 0 [plugins] => {"customparams_author_school":"","customparams_author_title":"","customparams_author_title_categoryid":"3","customparams_fb_link":"","customparams_tw_link":""} ) [avatar] => /components/com_ocm/images/placeholder/user.png ) [numOfComments] => 0 [mainImage] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/24784280.jpg [galleryCount] => 11 [hasImage] => 1 [mainImageAuthor] => [mainImageDesc] =>

Prnjavice i rumenke na mnogim su trpezama

[popup_gallery] => Array ( [0] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/24784280.jpg [title] =>

Prnjavice i rumenke na mnogim su trpezama

) [1] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/24727658.jpg [title] =>

Hrvatske školjke ne prolaze kroz purifikatore

Nikša Stipaničev/HANZA MEDIA ) [2] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/19563850.jpg [title] =>

Kamenice

Joško Ponoš/HANZA MEDIA ) [3] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/19744166.jpg [title] =>

Dagnje čine 90 posto domaćega uzgoja 

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA ) [4] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/19088606.jpg [title] =>

Dagnje su komarčama lak plijen

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA ) [5] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/21030956.jpg [title] =>

Uvala Brijesta na Pelješcu

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA ) [6] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/17946120.jpg [title] =>

Uvala Bistrina poznata je po uzgoju vrhunskih školjaka 

Joško Ponoš/HANZA MEDIA ) [7] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/25146692.jpg [title] =>

Ivan Župan

) [8] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/24535380.jpg [title] =>

Jedna od preživjelih jedinki u akvatoriju Omiša

Božidar Vukičević/HANZA MEDIA ) [9] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/24519372.jpg [title] =>

Kamenice imaju kraljevski status

) [10] => stdClass Object ( [src] => https://static.slobodnadalmacija.hr/images/slike/2023/06/07/25165722.jpg [title] =>

Gdje ima školjaka ima i komarči

Joško Ponoš/HANZA MEDIA ) ) [bgPosition] => [text] => {OCMSplitter}

U Hrvatskoj marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a od školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, godišnja proizvodnja, odnosno količina koja se plasira na tržište u jednoj godini ukupno iznosi više od tisuću tona školjkaša. Najviše se uzgajaju dagnje, a godišnja količina proizvodnje dagnji kreće se između 900 i 1000 tona, dok je proizvodnja kamenica između 50 i 100 tona godišnje. Registriranih uzgajivača školjaka u Hrvatskoj je 120 na 340 uzgajališta.

Monitoring uzgoja

U pogledu monitoringa, odnosno pitanja je li Ministarstvo poljoprivrede zadovoljno kvalitetom školjaka i je li bilo slučajeva toksičnosti, treba znati da, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije, Republika Hrvatska ima obvezu provedbe plana uzorkovanja mora i školjkaša kojim se omogućava praćenje klasificiranih proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje, te se takvim planom određuje provedba kontrola određenih parametara u redovitim vremenskim razmacima. U tu svrhu donosi se Odluka o godišnjem planu praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša kojom su uređeni način uzorkovanja, geografski raspored točaka uzorkovanja te učestalost uzorkovanja koja osigurava reprezentativnost rezultata analiza za određeno klasificirano proizvodno područje ili područje za ponovno polaganje.

---

image

Hrvatske školjke ne prolaze kroz purifikatore

Nikša Stipaničev/HANZA MEDIA
---

- Predmetnim planom obuhvaćeno je 16 uzgojnih područja s 45 proizvodnih zona i 9 izlovnih područja s 28 izlovnih zona, te je određeno 69 točaka uzorkovanja u svrhu utvrđivanja broja E. coli, 29 točaka uzorkovanja fitoplanktonskog sastava i biotoksina, te 26 točaka uzorkovanja teških metala i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

Tijekom 2022. godine pregledano je: 578 uzoraka E. coli, 778 uzoraka fitoplanktona, 946 uzoraka biotoksina, 81 uzorak teških metala i 27 uzoraka policikličkih aromatskih ugljikovodika.

Tijekom prošle godine utvrđena su 24 pozitivna nalaza E. coli i 1 pozitivan nalaz biotoksina, nakon čega su u svrhu sigurnosti hrane i zaštite zdravlja potrošača poduzeti propisani postupci od strane veterinarskih inspektora Državnog inspektorata. Na prisutnost norovirusa nije bilo prijava sumnji - kažu nam iz Ministarstva.

Navode kako većina proizvodnje školjkaša završi na našem tržištu, dok jedan mali dio kamenica završi na tržištu Crne Gore.

Gladne komarče

- Vezano za stagnaciju proizvodnje zbog porasta prisutnosti predatorskih vrsta na uzgajalištima (komarča), možemo kazati da je proizvodnja školjkaša stabilna.

Zabilježen je pad proizvodnje jedino tijekom 2020. godine. Jedan od razloga je svakako i predacija komarči koja u nekim razdobljima i vremenskim ciklusima zna biti pogubna za uzgajališta školjkaša. Posljednje dvije godine (2021. - 2022.) proizvodnja je stabilna i dolazi do porasta proizvodnje školjkaša.

U tom segmentu marikulture postoji i dalje prostor za daljnji rast i razvoj proizvodnje jer dio uzgajališta ne radi svojim maksimalnim kapacitetom. Napominjemo kako uz ulaganja u kvalitetniju i bolju zaštitu od predacije, modernije tehnologije uzgoja i uspostavu mrijestilišta koje će osigurati sigurnije proizvodne cikluse, možemo u budućnosti očekivati daljnji rast i razvoj proizvodnje školjkaša - odgovaraju nam na upit.

---

image

Kamenice

Joško Ponoš/HANZA MEDIA
---

Kada je riječ o planovima Ministarstva za ulaganja u ovu vrstu marikulture, ulaskom Hrvatske u EU potpore je moguće dodjeljivati na dva načina, i to kroz fondove EU-a i državne potpore. Tu je čitav niz uredbi i programa za potpore: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.–2020. (OPPiR) i Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.- 2027. godina (PRA). Financijska alokacija za provedbu OPPiR-a ukupno iznosi 348,8 milijuna eura, dok za provedbu PRA iznosi 348,1 milijuna eura. Potpore za akvakulturu u ukupnom iznosu sudjeluju s nešto manje od 30 posto.

Potpore ulaganjima

- Važno je napomenuti da je odluka o ulaganju isključivo na samom korisniku, a u navedenim programskim dokumentima predviđene su mjere na kojima mogu sudjelovati svi zainteresirani. Važnije mjere su svakako produktivna ulaganja u akvakulturu, stavljanje na tržište proizvode ribarstva i akvakulture, osiguranje akvakulturnih stokova, inovacije te povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu.

---

image

Dagnje čine 90 posto domaćega uzgoja 

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA
---

U sklopu državnih potpora, kao jedna od tri notificiranja (odobrene od strane EK) je i potpora, odnosno kompenzacija za štete od predatora, u ovome slučaju za štete koje čine orade na dagnjama. Također, sektoru školjkarstva dodjeljuje se svake godine i potpore male vrijednosti - navode iz resornog Ministarstva.

Pročitali smo Nacionalni plan razvoja do 2027. godine gdje stoji sljedeće:

Uzgoj školjkaša najvećim se dijelom odvija na malim obiteljskim uzgajalištima uz primjenu tradicionalnih tehnologija uzgoja na plutajućim parkovima. Uzgoj kamenica uglavnom se odvija na području Malostonskog zaljeva i Malog mora (preko 84 posto ukupne proizvodnje), dok je uzgoj dagnje, osim na tomu području značajnije zastupljen i na području zapadne obale Istre, ušća rijeke Krke, Velebitskog kanala i Novigradskog mora.

---

image

Dagnje su komarčama lak plijen

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA
---

Uzgoj se temelji isključivo na sakupljanju mlađi iz prirode. Sva uzgojna područja nalaze se pod stalnim državnim monitoringom, a prodaja se ostvaruje uglavnom na domaćem tržištu. Posljednjih godina bilježi se stagnacija proizvodnje zbog porasta prisutnosti predatorskih vrsta na uzgajalištima (komarča).

Centar za školjkarstvo

Oni koji se bave uzgojem školjaka dijele iste probleme i izazove: nema komercijalnog mrijestilišta za školjkaše, nedostaje centara za pročišćavanje živih školjkaša, kao i novih tehnologija, loši su sustavi otpadnih voda – kanalizacija na određenim područjima, poljoprivredno (pesticidi) ili industrijsko (postojane onečišćujuće tvari) onečišćenje, porast biotoksina i/ili nezgoda pri pročišćavanju školjkaša dovode do rizika zatvaranja uzgajališta, a postoji stvarni rizik od invazije egzotične vrste kamenice, pacifičke kamenice, posebice u Istri.

---

image

Kamenice imaju kraljevski status

---

Konačno, tu je i pitanje porasta temperature mora zbog klimatskih promjena. U današnje vrijeme uzgoj školjaka je obrtničko-obiteljskog karaktera, te se radi na tradicionalan način kao i u zadnjih pedeset godina. Međutim, nacionalnim planovima želi se unaprijediti proizvodnja te potaknuti razvoj moderne industrije.

Dobra vijest je da se uskoro otvara Centar za školjkarstvo, čijom će se izgradnjom osigurati kvalitetna podrška i za uzgoj školjaka na području Podvelebitskog kanala.

---

image

Ivan Župan

---

[event] => stdClass Object ( [BeforeDisplay] => [AfterDisplay] => [AfterDisplayTitle] => [BeforeDisplayContent] => [AfterDisplayContent] => [OCMBeforeDisplay] => [OCMAfterDisplay] => [OCMAfterDisplayTitle] => [OCMBeforeDisplayContent] => [OCMAfterDisplayContent] =>
Nikša Stipaničev/HANZA MEDIA Joško Ponoš/HANZA MEDIA Tonči Plazibat/HANZA MEDIA Tonči Plazibat/HANZA MEDIA Tonči Plazibat/HANZA MEDIA Joško Ponoš/HANZA MEDIA Božidar Vukičević/HANZA MEDIA Joško Ponoš/HANZA MEDIA

Prnjavice i rumenke na mnogim su trpezama

Nikša Stipaničev/HANZA MEDIA

Hrvatske školjke ne prolaze kroz purifikatore

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA

Dagnje čine 90 posto domaćega uzgoja 

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA

Dagnje su komarčama lak plijen

Tonči Plazibat/HANZA MEDIA

Uvala Brijesta na Pelješcu

Joško Ponoš/HANZA MEDIA

Uvala Bistrina poznata je po uzgoju vrhunskih školjaka 


Ivan Župan

Božidar Vukičević/HANZA MEDIA

Jedna od preživjelih jedinki u akvatoriju Omiša


Kamenice imaju kraljevski status

Joško Ponoš/HANZA MEDIA

Gdje ima školjaka ima i komarči

[OCMUserDisplay] => [OCMCommentsCounter] => [OCMCommentsBlock] => ) [jcfields] => Array ( ) [image] => [imageWidth] => 600 [comments] => Array ( ) [absoluteURL] => https://slobodnadalmacija.hr/om/ribolov/marikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice-1310600 [emailLink] => /component/mailto/?tmpl=component&template=site&link=135abd4fbc99a325ef0034f04ab5eb5b1b82f118 [twitterURL] => http://twitter.com/intent/tweet?text=Marikultura+odolijeva+klimatskim+promjenama%3A+%C5%A0koljkare+mu%C4%8De+orade%2C+zaga%C4%91enje+i+pacifi%C4%8Dke+kamenice&url=https%3A%2F%2Fslobodnadalmacija.hr%2Fom%2Fribolov%2Fmarikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice-1310600 [socialLink] => https%3A%2F%2Fslobodnadalmacija.hr%2Fom%2Fribolov%2Fmarikultura-odolijeva-klimatskim-promjenama-skoljkare-muce-orade-zagadenje-i-pacificke-kamenice-1310600 )
Array ( [1] => stdClass Object ( [id] => 2 [name] => Superscript Title [value] => ministarstvo poljoprivrede [type] => textarea [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 2 [alias] => SuperscriptTitle ) [3] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => Contains Infographic [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 4 [alias] => contains_infographic ) [4] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => Without ads [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 5 [alias] => Withoutads ) [5] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Photo gallery [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 6 [alias] => Photo_gallery ) [6] => stdClass Object ( [id] => 64 [name] => Promo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 7 [alias] => promo ) [8] => stdClass Object ( [id] => 67 [name] => Contains video [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 9 [alias] => contains_video ) [9] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Premium content [value] => ON [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 10 [alias] => premium_content ) [10] => stdClass Object ( [id] => 69 [name] => Exclude comments [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 11 [alias] => exclude_comments ) [11] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Open link in new window [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 12 [alias] => open_link_in_new_window ) [12] => stdClass Object ( [id] => 71 [name] => Horizontal crop of the main photo [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 13 [alias] => horizontal_crop_of_the_main_photo ) [13] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => No-index [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 15 [alias] => no_index ) [14] => stdClass Object ( [id] => 74 [name] => No-cache [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 16 [alias] => no_cache ) [15] => stdClass Object ( [id] => 77 [name] => Don't show on the front page [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 17 [alias] => dont_show_on_the_front_page ) [16] => stdClass Object ( [id] => 78 [name] => Related on bottom [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 18 [alias] => related_on_bottom ) [17] => stdClass Object ( [id] => 79 [name] => Live button [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 19 [alias] => live_button ) [26] => stdClass Object ( [id] => 87 [name] => Instant articles [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 28 [alias] => instant_articles ) [27] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => S preporučuje [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 29 [alias] => s_preporucuje ) [28] => stdClass Object ( [id] => 92 [name] => S voli [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 30 [alias] => s_voli ) [29] => stdClass Object ( [id] => 93 [name] => Layout with three photos [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 31 [alias] => layout_with_three_photos ) [30] => stdClass Object ( [id] => 94 [name] => Gallery in the article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 32 [alias] => gallery_in_the_article ) [31] => stdClass Object ( [id] => 95 [name] => Required views [value] => 0 [type] => textfield [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 33 [alias] => required_views ) [32] => stdClass Object ( [id] => 96 [name] => FullHD image [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 34 [alias] => fullhd_image ) [33] => stdClass Object ( [id] => 97 [name] => City Select [value] => (0) [type] => select [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 35 [alias] => CitySelect ) [34] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Paid Article [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 36 [alias] => paid_article ) [35] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => SD na licu mjesta [value] => OFF [type] => radio [group] => 9 [published] => 1 [ordering] => 37 [alias] => SD_na_licu_mjesta ) )
StoryEditorOCM

ministarstvo poljoprivredeMarikultura odolijeva klimatskim promjenama: Školjkare muče orade, zagađenje i pacifičke kamenice

Piše PIŠE MERIEN ILIĆ
29. srpnja 2023. - 05:24

U Hrvatskoj marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a od školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, godišnja proizvodnja, odnosno količina koja se plasira na tržište u jednoj godini ukupno iznosi više od tisuću tona školjkaša. Najviše se uzgajaju dagnje, a godišnja količina proizvodnje dagnji kreće se između 900 i 1000 tona, dok je proizvodnja kamenica između 50 i 100 tona godišnje. Registriranih uzgajivača školjaka u Hrvatskoj je 120 na 340 uzgajališta.

Monitoring uzgoja

U pogledu monitoringa, odnosno pitanja je li Ministarst...

21. svibanj 2024 13:50