StoryEditor

obilje hraneLokacije oko uzgajališta postale su omiljene pošte. No, za dobar ulov na tim područjima potrebno je znati kojim tehnikama i mamcima loviti

Piše Šime Duvančić
28. prosinca 2021. - 07:57

Pronaći ribe glavni je preduvjet uspješnog ribolova. Jedna od gotovo sigurnih lokacija za dobre ulove su i područja u blizini objekata marikulture - uzgajališta riba i školjki. Kako je u našem moru riba sve manje, a uzgajališta sve više, te kako se ribe oko njih zadržavaju tijekom cijele godine, posve je razumljivo zbog čega naši sportsko-rekreativni udičari sve češće pohode vode uz uzgajališta.

A da bi se iz tih pohoda vraćao s dobrim ulovom, ribolovac mora nešto znati i o posebnostima tih lokacija, te o načinima udičarenja na njima.

Posve je jasno zbog čega svaki objekt marikulture na moru postaje hot spot - mjesto dobrog ribolova, a osobito mjesta u blizini kaveza za uzgoj riba. Naime, u njima se cijeli dan ribe intenzivno hrane. Dio hrane iziđe iz kaveza i...

28. rujan 2022 05:55