StoryEditorOCM

bartulov kantunDida je reka: ‘Gremo vršu bacit umore, nećemo uvik ist samo fažol!‘ Jedva je vanka izvuka, a u njoj se koprcalo cilo jato!

Piše Edo Šegvić
26. ožujka 2022. - 08:21

– Greš na ribe? O-ho, biće za obid, an?

– Ma šta ti stari znaš šta je riba komarča!

– Komanča?

– Nije komanča nego koranča, komarča, ciloga si me smanta...

– Više si ti potrošija za ešku, na lignje i parizer, nego šta ta komanča vridi...

– E, a da je imat batelinu, tek onda bi ti vidija ribe. Lipo baciš parangalić, mrižicu. Ili da je bar imat vrše, itneš je šoto broda, dok bacaš tunje i udice.

– Vrše?

– E, vrše, a šta je, nisi nikad čuja za vrše, je li?

– A moreš li tu vršu bacit umore s kopna, sa koje sike, bez broda?

– Pusti monade, gren ja, doć ću do obida...

Otac kroz vrata a dida u kamarin, pa u dvor, pa u kamarin, pa u dvor... Skupija je svu gvožđuriju koju je naša – željezne tondine, šuplje cijevi, smotane žice, ruzinave klanfe....

07. lipanj 2023 12:09