StoryEditorOCM

paleojadranGeoarheolozi u potrazi za tajnama Splitskog akvatorija: kanal kojim je tekao nekadašnji Jadro prolazio je između Čiova i Marjana!

Piše Merien Ilić
24. travnja 2023. - 09:30

Vrijedna saznanja prikupljena su tijekom istraživanja provedenog početkom travnja u Splitskom akvatoriju, u sklopu projekta "Life on the Edge – Studying the coastal zone of the Late Palaeolithic".

Projekt je to koji se provodi na dvije lokacije u Europi, u južnom dijelu Sjevernog mora i u Splitskom akvatoriju. Vodi ga geoarheolog dr. Simon Fitch sa Sveučilišta Bradford iz Velike Britanije s ciljem pronalaska dokaza o ljudskoj aktivnosti u današnjem podmorju Splitskog akvatorija, Bračkog i Hvarskog kanala, zapravo kopnu u vremenu paleolitika.

- Glavni su ciljevi provedbe projekta mapiranje promjena u krajoliku koje su nastupile tijekom dugog procesa odledbe nakon zadnjeg glacijalnog maksimuma (u periodu otprilike 24 tisuće -10 tisuća godina prije sadašnjosti) i posrednog utjecaja na život zajednica koje su ovaj prostor koristile i nastanjivale u razdobljima koje arheolozi nazivaju gornjim paleolitikom i mezolitikom. Pojednostavljeno, znanstvenici pokušavaju utvrditi kako je i kojom dinamikom podizanjem razine mora potopljen današnji maritimni prostor te kako su rane ljudske zajednice odgovorile na takve dramatične promjene - objasnio nam je suštinu ovog istraživačkog projekta doc.dr.sc. Vedran Barbarić s Filozofskog fakulteta u Splitu koji je ovaj put imao ulogu lokalnog koordinatora projekta, zaduženog za primjenu saznanja o arheološkim krajolicima današnjeg kopna, otoka i priobalja u svrhu odabira optimalnih lokacija pregleda.

Tijekom provedbe projekta, istraživački je brod Pram plovio na odabranim lokacijama, između Čiova i Marjana, unutar Splitskih vrata i Bračkoga kanala. U istraživanju su, kao vodeći europski stručnjaci na polju geoarheologije i primjene seizmičkih tehnologija u ovakvoj vrsti istraživanja, sudjelovali voditelj projekta dr.sc. Simon Fitch sa Sveučilišta Bradford i prof.dr.sc. Richard Bates sa Sveučilišta St. Andrews.

image

Istraživački tim

Vedran Barbarić

- Tijekom plovidbi seizmičkim su instrumentom (sub-bottom profiler) na plovidbenim rutama snimani presjeci sedimenata, odnosno slojeva ispod morskog dna. Na taj su način prikupljani vrijedni podaci koji su, već u ovoj fazi provedbe projekta, omogućili neka saznanja o paleokrajoliku koji se prostirao u prostoru današnjeg podmorja Splitskog akvatorija u vremenu prije zadnje odledbe i podizanja morske razine.

Tako smo, primjerice, saznali da je kanal kojim je tekao nekadašnji Jadro (Paleojadro) prolazio između Čiova i Marjana, a da je istim putem išao i vodotok koji je, približno, dolazio iz pravca današnjeg Pantana.

image

Korito Paleojadra pod sedimentima pokraj punte Marjana

Vedran Barbarić

Nadalje, inicijalne pretpostavke o tome da kanal navedenog sliva prema Paleojadranu vodi kroz Splitska vrata, nisu se pokazale točnima, već pravac tog toka valja tražiti pod sedimentima na dnu današnjeg Bračkog kanala. Paleojadro se tuda kretao prema toku Paleocetine, čiji je paleokanal, niže od današnjeg ušća, jasno uočen mjerenjem u prelasku preko Bračkog kanala, između Pučišća i Ruskamena - otkrio nam je neka od saznanja Barbarić.

image

Ključni dio opreme: Innomar SBP

Vedran Barbarić

Dodaje kako su stručnjaci za obradu ovakve vrste istraživačkih podataka, koji na Sveučilištu Bradford rade na podacima prikupljenim ovogodišnjim, inicijalnim pregledom, ocijenili kao iznimne kvalitete u smislu potencijala za daljnu računalnu obradu, izradu vizualizacija i računalnih modela koji će istraživačima poslužiti kao baza za daljni rad.

- Tako u idućim godinama možemo očekivati zanimljive i informativne vizualizacije koje će javnosti dočarati nova saznanja o potpuno drugačijem krajoliku Srednje Dalmacije, kakvoga su poznavali njegovi rani stanovnici.

image

Ušće Cetine

Vedran Barbarić

Daljnje istraživačke aktivnosti biti će usmjerene prikupljanju detaljnijih skupova podataka upotrebom seizmičkog instrumenta na lokacijama koje su pokazale visok potencijal, dok će se na lokacijama gdje je mjerenje pokazalo odgovarajuće rezultate izvršiti uzorkovanje sedimenata. Takvi uzorci namijenjeni su daljnjim laboratorijskim analizama koje će, očekuje se, dati vrijedne podatke o paleookolišu, omogućiti datiranje lokalnih promjena razine mora i, na koncu, odgovoriti na pitanja o ljudskoj prisutnosti u takvom krajoliku. Moguće je da će prilikom obavljanja nekih od njih biti moguće uključiti i zainteresiranu javnost, što je jedan od posrednih ciljeva ovog projekta - kazao je Vedran Barbarić.

Projekt financira United Kingdom Research and Innovation Fund, a provodi pri Sveučilištu Bradford iz Velike Britanije, s partnerima Filozofskim fakultetom u Splitu i Flanders Marine Institute iz Nizozemske.

image

Profesori Bates i Fitchu dogovaraju aktivnosti

Vedran Barbarić
23. rujan 2023 16:19