StoryEditorOCM

novi projektHrvatski i talijanski ekolozi bavit će se prekograničnim problemom utjecaja otpada na Jadransko more

Piše M.I.
15. svibnja 2024. - 09:16

Udruga Sunce započela je novi projekt WASTEREDUCE – Integrirane strategije i rješenja za smanjenje otpada u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, financiran u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.

Ukupno osam partnera, četiri iz Hrvatske i četiri iz Italije, bavit će se prekograničnim problemom utjecaja otpada na Jadransko more. Cilj projekta poboljšanje je gospodarenja otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima putem akcija praćenja, sprječavanja i ublažavanja utjecaja otpada. Tijekom projekta razvit će se inovativna digitalna rješenja i optimizirane strategije upravljanja otpadom.

Projektne aktivnosti započele su kick-off sastankom svih projektnih partnera u Poreču 19. travnja. Na sastanku su predstavnici nositelja projekta, Instituta za poljoprivredu i turizam, dali pregled projektnih aktivnosti i tijeka implementacije projekta.

– Na početku samog projekta jako je važna diseminacija. – rekla je Helena Brčić iz Zajedničkog tajništva Interreg programa Italija – Hrvatska, koja je na početku kick-off sastanka partnerima predstavila temeljne principe upravljanja Interreg projektima.

Aktivnosti prvog radnog paketa projektnih aktivnosti predstavio je Fabio Del Missier, uime Sveučilišta iz Trsta koje je nositelj prvog radnog paketa. Važno je naglasiti da ovaj prekogranični projekt okolišne tematike ima i društveno-psihološku dimenziju, budući da će se analizirati navike i mišljenja posjetitelja i stanovnika zaštićenih i Natura 2000 područja.

– Sunce sudjeluje u implementaciji većine projektnih aktivnosti te će svojim iskustvom u području morskog otpada doprinijeti kvalitetnim rezultatima projekta. – rekla je voditeljica projekta u Suncu, Dalka Zanki.

U sklopu projekta osmislit će se prekogranične strategije za sudjelovanje država regije u smanjenju otpada. Veliki naglasak bit će stavljen na edukaciju i osvještavanje javnosti o problemu morskog otpada, organizirat će se javna događanja i radionice za umrežavanje te će se provoditi akcije čišćenja podmorja u odabranim pilot-područjima. U Republici Hrvatskoj odabrana su područja zapadna obala Istre i plaža Sakarun na Dugom otoku, a u Italiji je to dio toka rijeke Brente u regiji Veneto.

U suradnji s ključnim dionicima iz odabranih pilot-područja analizirat će se stanje utjecaja otpada te će se izraditi akcijski plan s mjerama za smanjenje otpada. Uzimajući u obzir osobitosti zaštićenih i Natura 2000 područja, osmislit će se rješenja za razvrstavanje i zbrinjavanje otpada.

U okviru projekta razvit će se i uspostaviti WASTEREDUCE područje s primijenjenim WASTEREDUCE konceptom. Također, na radionicama s ključnim dionicima predlagat će se nove lokacije zaštićenih i Natura 2000 područja za implementaciju WASTEREDUCE koncepta.

30. svibanj 2024 14:19