StoryEditorOCM

priče čitateljaSad mi je žaj. Ali, bojin se da Baldi nikad neću moć reć koliko san ga poštiva i koliko mi je krivo. Tu ću mrlju na svojoj duši nažalost odnit sebon u grob

Piše Andrej Balanč
15. listopada 2021. - 10:35

Furčić, Primoštenac. U ono vrime kad san služija vojni rok, bija je zastavnik u JRM i komandir Jedriličarskog poligona Parka za tjelesno vaspitanje, kako se ondašnji JK Mornar službeno naziva. Cilo smo vrime bili na ratnoj nozi, ali mi je tribalo vrimena da svatin da to nikako nije bilo njegovom krivnjom.

Meni je bilo krivo što smo bili protivnici, a vjerovatno je isto tako bilo krivo njemu, makar to nikad nije pokaza. Pa nisan ni ja, nažalost, barem dok nisan sve svatija. On je naime dobija naređenje da me sredi oliti obuzda, ali se mene lakše obuzdavalo tako da me se ostavilo na miru. Na lipu besidu uvik san vratija dvi lipe, a na grezu tri greze. Nikad nisan prvi reka grezu.

Problematičan

Ima san tada ozbiljnu divojku pa san joj obeća da ću bit stvarno dobar vojnik da...

28. ožujak 2023 05:55