StoryEditor

žestoka tarapanaTonka Alujević: Rusi su i na Hvaru polomili zube. Od osanstvo iskrcanih vojnika, trista ih je ostalo mrtvo ležat po Venjerandi ili su se utopili

Piše Tonka Alujević
9. svibnja 2022. - 15:22

Kraj je četvrtoga miseca godine 1807. Točnije 29. travnja. Rusi pokušavaju zauzet grad Hvar i hvarski porat. Nekoliko ratnih brodi na čelu sa linijskin brodon "Azija" traže predaju. Francuski garnizon ih je sa gađenjen odbija.

"Azija" se usidrila blizu i Rusi okupiraju Galešnik, malešni škojić isprid grada, na koji sa rive moš pjunit. Na rečeni otočić iskrcali su i četri topa. Nastupila je žestoka tarapana po gradu i tvrđavi. Najgore je stradala Lođa, najlipša renesansna građevina u Dalmaciji.

Dimilo je sve u 16 i parilo da će se pritvorit u papar. Vidija ruski zapovjednik kako ćedu prije potrošit svu municiju nego kamene kuće razbit i stanovnike priplašit pa naredi iskrcavanje. Alo, desant ruskih vojnika u centru Hvara!!! 800 (osansto) Rusa gazi priko indijskih...

09. svibanj 2022 15:25