StoryEditor

napZnate li od koje se referentne točke mjeri nadmorska visina? Definirana je još 1675. godine

Piše V. V.
23. rujna 2021. - 12:08
NAP – Normaal Amsterdams PeilShutterstock

Kada se govori o nadmorskoj visini, ljudi se uglavnom ne zapitaju od kojeg se mora i od kojeg stanja mora ona mjeri. Sistem koji je prihvaćen u velikom broju zapadnoeuropskih zemalja polazi od amsterdamske referentne točke (NAP – Normaal Amsterdams Peil) koju je 1675. definirao Johannes Hudde, tadašnji gradonačelnik Amsterdama.

Dva stoljeća kasnije Prusija je preko NAP-a definirala svoj Normalnull, a 1955. je većina zapadnoeuropskih sistema prihvatila NAP, da bi devedesetih godina prošlog stoljeća NAP bio korišten kao referentna razina za United European Leveling Network iz kojeg je kasnije proizišao European Vertical Reference System.

Kada je Hudde definirao NAP, on je odgovarao tadašnjoj visini prosječne ljetne plime u rukavcu IJ sjeverno od Amsterdama. Tadašnjoj, jer je u to vrijeme IJ bez ikakvih, pa plime i oseke više ne utječu na visinu vode u njemu.

17. listopad 2021 01:55