StoryEditorOCM

uključite seAnketa o nautičkim sidrištima

Piše M.I.
20. studenog 2022. - 19:00

Za potrebe pisanja doktorata Danijel Pušić, mag.ing.naut s Pomorskog fakulteta u Splitu provodi anketu koja istražuje nautička sidrišta.

Cilj ankete je utvrđivanje optimalnih lokacija nautičkih sidrišta za koje će se primjenom višekriterijske analize ponuditi konceptualni okvir za izbor optimalnog sidrišta.

- Istraživanja i analize dale bi okvir za određivanje područja sidrišta unutar pojedinog morskog područja, najčešće prirodnih zaklona.

Kako bi dobiveni podaci bili prihvatljivi i primjenjivi, cijenio bih Vaš angažman i stručno mišljenje koji su od velike važnosti za istraživanje. Anketa je na engleskom jeziku - poručio je Pušić.

Link na upitnik: https://arcg.is/1brLHq

29. studeni 2022 17:27