StoryEditorOCM

dovršen ili nedovršenDržava raspisala natječaj za prodaju broda za prijevoz automobila i kamiona, najniža cijena 39 milijuna eura

7. kolovoza 2021. - 09:09

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do 15. rujna prikuplja ponude za kupnju broda za prijevoz automobila i kamiona (novogradnja 514), za koji je najniža prihvatljiva cijena 39 milijuna eura, a može se prodati kao dovršen ili nedovršen. 

Vlada je 22. srpnja odlučila da će se brod za prijevoz automobila i kamiona, koji se gradi u 3. maju, prodavati putem javnog poziva, a ne posredovanjem brokera.

"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do sada je zaprimilo desetak neformalnih iskaza interesa zainteresiranih kupaca broda, a 3. maj je otvorio data room kako bi zainteresirani ponuditelji dobili sve potrebne informacije", obrazloženo je u Vladinu zaključku, kojim je ujedno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo da na svojoj internet stranici i u najmanje jednom specijaliziranom mediju objavi javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju novogradnje 514, koja je u vlasništvu države. 

Taj je javni poziv Ministarstvo u petak i objavilo na svojoj internet stranici, rok za slanje ponuda je 15. rujna, a najniža prihvatljiva cijena 39 milijuna eura. 

Prodaja novogradnje 514, za čiji je dovršetak Vlada u drugoj polovici travanja s 3. majem sklopila ugovor o završetku gradnje i očekuje se da će on biti završen početkom lipnja iduće godine, moguća je po dva modela - u dovršenom stanju ili u nedovršenom stanju. 

U slučaju prodaje u dovršenom stanju, odabranom će kupcu, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, na njegov zahtjev biti omogućeno da na vlastiti trošak i rizik organizira i vrši praćenje tijeka radova na dovršetku broda putem svog ovlaštenog predstavnika. Kupčev ovlašteni predstavnik imat će pravo pregleda broda i tehničke dokumentacije, kao i pravo prodavateljevom ovlaštenom predstavniku predlagati izmjene u vrsti i načinu izvođenja radova dovršetka broda.

Tako predložene izmjene provest će se jedino ako ih prodavatelj prihvati i ako u tom pogledu postigne sporazum s 3. majem, predviđeno je javnim pozivom.

Brod se može prodati i u nedovršenom stanju, odnosno u stanju gotovosti u kojemu se bude nalazio u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, slobodan od upisanih ili neupisanih stvarnopravnih tereta.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora uvjetovano je istovremenim sklapanjem sporazuma o prijenosu ugovora o dovršetku gradnje. Taj sporazum ima se sklopiti između Republike Hrvatske kao originalnog naručitelja, kupca kao novog naručitelja i brodogradilišta 3. maj kao brodograditelja, a njime država prenosi na kupca sva prava i obveze po ugovoru o dovršetku gradnje, a 3. maj pristaje na taj prijenos, objašnjava se u javnom pozivu.

Rizik za brod prelazi na kupca u trenutku potpisivanja primopredajnog zapisnika, kojim se potvrđuje da je brod predan kupcu u nedovršenom stanju.

U slučaju prodaje nedovršenog broda kupoprodajna cijena uključuje naknadu za prijenos vlasništva i posjeda na brodu u korist kupca temeljem kupoprodajnog ugovora, te prijenos u korist kupca prodavateljevih prava i obveza temeljem sporazuma o prijenosu ugovora o dovršetku gradnje.

Iznos kupoprodajne cijene odgovarat će razlici između - cijene koju je kupac ponudio u natječaju i koja je prihvaćena kao najpovoljnija i dijela ugovorne cijene prema ugovoru o dovršetku gradnje koji u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora još nije isplaćen 3. maju, predviđa javni poziv. 

Ako se brod prodaje u nedovršenom stanju, prodaja se obavlja po načelu "viđeno - kupljeno".

Ugovor o kupoprodaji sklopit će se u formi o kojoj se ugovorne strane sporazumiju, a prethodno ga mora odobriti Vlada RH, navodi se u javnom pozivu.

image
Tea Cimaš/Ilustracija/Cropix

Javni poziv precizira i obvezni sadržaj inicijalnih ponuda, među kojima je uz ostalo i ponuđena cijena, a preduvjet za sudjelovanje u kupnji je jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od dva milijuna eura, što predstavlja pet posto iznosa najniže prihvatljive cijene. To jamstvo može biti u obliku bankarske garancije (banke čiji je kreditni rejting agencija Standard & Poor's (ili druga ekvivalentna međunarodna institucija) ocijenila najmanje ocjenom A (ili ekvivalent toj ocjeni)), ili u obliku novčanog pologa. 

Sam će se natječaj provoditi u dvije faze.

U prvoj će, nakon isteka roka za podnošenje ponuda, stručno tijelo RH izvršiti otvaranje i ocjenu ponuda te odabrati tri ponude s najvišim cijenama, o čemu će ih pisanim putem i obavijestiti i pozvati ih da sudjeluju u drugoj fazi natječaja. 

U drugoj fazi će ponuditelji koji su u nju ušli biti obaviješteni o najvišoj pristigloj ponudi te će im se dati mogućnost da korigiraju svoju ponudu odnosno da povećaju iznos iznad iznosa najviše ponude. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je ponudio najvišu cijenu za brod, pod uvjetom da je ona viša od najniže prihvatljive cijene, te će biti pozvan na sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Ako među podnesenim ponudama ima onih koje se odnose na kupnju broda u dovršenom, kao i na kupnju u nedovršenom stanju, prodavatelj će "sukladno sadržaju podnesenih ponuda slobodno i po vlastitom nahođenju odlučiti hoće li najpovoljnijeg ponuditelja izabrati iz jedne ili druge skupine", predviđeno je natječajem.

Inače, novogradnja 514 bila je dio stečajne mase pulskog Uljanika, a na elektroničkoj javnoj dražbi kupilo ju je Ministarstvo financija. Vlada je na sjednici početkom travnja dala suglasnost, a u drugoj polovici travnja je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić s direktorom 3. maja Edijem Kučanom i potpisao ugovor o završetku toga broda. Vlada je također odobrila i zaduženje od 22 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje završetka gradnje toga broda.

Kako se navodi javnom pozivu objavljenom u petak, prema ugovoru o dovršetku gradnje, rok dovršetka i primopredaje broda naručitelju odnosno državi je 11 kalendarskih mjeseci od datuma plaćanja prvog mjesečnog obroka ugovorne cijene. Prema trenutno dostupnim podacima, predviđa se da će taj rok biti 1. lipnja 2022. godine.

06. lipanj 2023 18:53