StoryEditorOCM

javni pozivNacionalni park Mljet sufinancira lokalnom stanovništvu kupnju električnih penti, evo svih detalja

Piše OM
10. rujna 2023. - 11:05
Sufinanciranjem kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora namjerava se potaknuti ekološki prihvatljiva plovidba u zaštićenom području (ilustracija)

Nacionalni park Mljet objavio je javni poziv lokalnom stanovništvu za iskazivanje interesa za nabavku električnog vanbrodskog pogonskog motora.

Naime, u cilju zaštite i očuvanja povoljnog stanja morskog ekosustava Nacionalnog parka, a ujedno i smanjenja onečišćenja okoliša kroz smanjenje emisije CO2, sufinanciranjem kupnje električnih vanbrodskih pogonskih motora namjerava se potaknuti ekološki prihvatljiva plovidba u zaštićenom području.

Pravo iskazivanja interesa imaju stanovnici koji su vlasnici plovila s prebivalištem na području NP Mljet. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave javnog poziva, odnosno od  8. do 22. rujna ove godine.

Interes se iskazuje putem prijave dostavljene na službenu e-mail adresu: np-mljet@np-mljet.hr ili dolaskom u prostorije Javne ustanove Nacionalni park Mljet, Ured stručne službe, na adresi Pristanište 6.

04. prosinac 2023 03:48