StoryEditorOCM

projekt CASCADENe jenjava nada u oporavak periski: predstavljeni rezultati praćenja područja ušća rijeke Cetine

Piše M. ILIĆ
9. svibnja 2023. - 10:23

Protekle tri godine županijska ustanova More i krš sustavno je pratila područja ekološke mreže Ušće rijeke Cetine, s posebnim osvrtom na tri strogo zaštićene vrste: morsku cvjetnicu naziva čvorasta morska resa (slična posidoniji), plemenitu perisku te busenasti koralj, uz praćenje ekoloških uvjeta mora (temperatura, slanost i slično). Stanje je daleko od idealnog, no nade u oporavak vrsta ima.

- Stanje s plemenitom periskom, endemom Mediterana, nije dobro. Nakon mortaliteta uzrokovanog Haplosporidium pinnae parazitom, pronađen je vrlo mali broj živih jedinki, ali nada u njenu obnovu i pronalazak novih jedinki ne jenjava. Osim što je pročistač mora, ona je i stanište brojnim organizmima, epibiontima kao što su spužve, alge, ježinci, mekušci i drugi – kazala je Jelena Kurtović Mrčelić iz ustanove More i krš na predstavljaju realiziranih aktivnosti praćenja i ocjene stanja ključnih morskih staništa i vrsta.

image

Ušće Cetine

Predstavljanje je održano u Omišu, u sklopu EU projekta CASCADE (integrirani sustav monitoringa obalnih i morskih ekosustava radi njihove zaštite i upravljanja) koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Interreg program Italija – Hrvatska 2014-2020.

Protekle tri godina, periska se pratila s posebnom pažnjom. Primjerak žive jedinke pronađen je upravo u Omišu, 2022. godine, što je čini 1 od 18 potvrđenih živih jedinki u Jadranu.

Branimir Radun, čija je tvrtka Oikon bila zadužena za analizu i procjenu pokrovnosti čvoraste morske rese zaključio je kako je u 10 godina (2011.-2021.) proširenje pokrovnosti više za 24% u odnosu na 2011. godinu (10,39 hektara) što bi na godišnjoj razini bilo povećanje između 2-3%.

image

Čvorasta morska resa

Shutterstock

- Postoje uvjeti za njeno obnavljanje, a kako znamo da su morske cvjetnice pluća Jadrana i stanište plemenite periske ne treba govoriti koliko je ova informacija značajna - kazao je.

Silvija Kipson iz Sea Fun-a, je pričala o još jednom endemu Sredozemnog mora, koji se nalazi na ovom omiškom području, u Maloj luci, a zove se busenasti koralj, također strogo zaštićena vrsta.

- Jako sporo raste, 2,5-3 mm godišnje, a poseban je po tome što može stvarati koraljne grebene. Jedan od rijetkih grebena u Jadranu je onaj u Maloj luci koji se prostire na dubini od 24-28 m.

Nakon analize grebena, pokazalo se da stanište degradira, koralj ugiba zbog povišene temperature mora i mehaničkih oštećenja, a najdublji dio grebena je najbolje očuvan, 87% živih koralja nalaze na ovom dijelu grebena - objasnila je.

image

Busenasti koralj

Shutterstock

O praćenju dinamike pijesaka na području općine Duće i grada Omiša te o ulozi morskih cvjetnica u nakupljanju i premještanju sedimenta govorila je Kristina Pikelj sa zagrebačkog PMF-a pa se tako moglo saznati kako morske cvjetnice stvaraju bistru vodu, ublažavaju valove, zadržavaju sediment te na taj način čuvaju obalu od erozije. Većina naše obale je od tvrđih karbonatnih stijena, a samo manji dio je građen od mekših klastita (fliš i sl.), dok su plaže iznimka, a ne pravilo.

U analizi sedimenta s plaže u Dućama zaključilo se kao se radi o šljunkovitom pijesku, u prosjeku 89% karbonatnom pijesku, dominiraju komadići stijena te su u manjoj mjeri zastupljeni ostaci morskih i fosilnih organizama. Kod dohranjivanja obale i plaža, jako je važno uzeti u obzir karakteristike same obale odnosno individualnu geomorfologiju područja i orijentaciju plaže. Naročito bitni za skladištenje i očuvanje sedimenta su naslage morske vegetacije (poput listova čvoraste morske rese) koja se ne bi smjela uklanjati s plaže.

Nakon prezentacija predložene su mjere i preporuke za očuvanje staništa i vrsta područja ekološke mreže Ušće rijeke Cetine o kojima se raspravljalo s predstavnicima Grada Omiša, županijskih upravnih odjela, ostalih javnih tijela, turističkih zajednica, ribolovnih društava, ronilačkih centara i ostalim sudionicima. Mjere i preporuke biti će sastavni dio konačnog izvješća projekta CASCADE te upućene svim nadležnim tijelima na postupanje.

Treba napomeniti da uz stručne aktivnosti praćenja populacije plemenite periske, ustanova More i krš je u sklopu CASCADE projekta provela i edukativne radionice s djecom iz OŠ Josipa Pupačića iz Omiša koji su bili jako zainteresirani i oduševljeni te će svoj entuzijazam i osviještenost prenijeti i u svoje okruženje.

image

S predstavljanja aktivnosti projekta CASCADE

21. srpanj 2024 05:32