StoryEditor

svečanost u splituObilježeno 215 godina kontinuirane hidrografske službe na Jadranu i 30 godina postojanja Hrvatskog hidrografskog instituta u Republici Hrvatskoj

Piše OM
17. rujna 2021. - 17:56
Hrvatski hidrografski institut

Ravnateljica Uprave za pomorstvo, Nina Perko i načelnik Sektora za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša, Zdravko Seidel posjetili su u petak Hrvatski hidrografski institut (HHI) povodom obilježavanja 215 godina kontinuirane hidrografske službe na Jadranu i 30 godina postojanja HHI-a, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

S postignutim ih je rezultatima i planovima za sljedeće četiri godine upoznala ravnateljica Instituta, Vinka Kolić.

Trideset godina Instituta i 215 godina hidrografske djelatnosti naš Hrvatski hidrografski institut svrstava među najstarije hidrografske organizacije u svijetu, a Republiku Hrvatsku među rijetke zemlje s takvim nasljeđem i tradicijom, na čemu možemo biti iznimno ponosni.

Prve stručne hidrografske izmjere luka i prolaza na Jadranu pratimo od davne 1806. godine i radova francuskog hidrografa Beautemps-Beaupréa. Na temelju tih hidrografskih izmjera izrađene su brojne pomorske navigacijske karte, planovi luka i priručnici za plovidbu.

Oslanjajući se na spomenutu stoljetnu tradiciju tijekom posljednjih 30 godina hidrografsku djelatnost u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatski hidrografski institut sa sjedištem u Splitu, a danas je HHI moderna institucija s vrhunskim stručnjacima čiji rad osigurava realizaciju ciljeva hidrografske službe koji su definirani međunarodnim i nacionalnim zakonodavnim okvirima. 

image
Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut član je Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Svrha hidrografske djelatnosti jest hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe i plovnih objekata, uključujući i ratne brodove, u cilju zaštite ljudskih života i imovine na moru, istraživanja, zaštite okoliša i gospodarenja morem.

HHI obavlja stručne poslove vezane uz informativni segment sigurnosti plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata te publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanja geologije podmorja itd.

Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu u okviru svjetskog sustava sigurnosti plovidbe što provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, lučkim kapetanijama, lučkim upravama, Hrvatskom ratnom mornaricom, ustanovom za održavanje pomorskih plovnih putova te hidrografskim institutima i uredima pomorskih zemalja svijeta, u skladu s preporukama Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Međunarodne hidrografske organizacije (IHO i Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA). Više na: www.hhi.hr

17. listopad 2021 11:54