StoryEditor

korona-krizaObjavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu

Piše OM
22. travnja 2021. - 10:36

U Narodnim novinama broj 42/2021 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, u segmentu malog priobalnog ribolova, javlja Plava riba.

Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku. Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta. 

U slučaju korisnika koji uz gospodarski ribolov na moru obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture (Sektor ribarstva i akvakulture - sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva ili akvakulture), zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost gospodarskog ribolova, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

Korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova (ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate).

Uvjeti za korisnike:

- korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika, a iznimno, potpora se može dodijeliti ako je korisnik već bio u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine, pod uvjetom da se nad njim ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom i da nije primio potporu za sanaciju odnosno ako je istu primio da je nadoknadio zajam ili okončao jamstvo u trenutku dodjele potpore, ili potporu za restrukturiranje odnosno ako je istu primio da više nije podložan planu restrukturiranja u trenutku dodjele potpore.

- korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2020. godini od minimalno 20% u odnosu na 2019. godinu

- ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine)

- ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Fiskalni računi se odnose isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.

Zahtjev se dostavlja u tiskanom obliku na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu - COVID 19 - NE OTVARATI«.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis potrebne dokumentacije će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (https://ribarstvo.mps.hr/).

Za detaljne uvjete prihvatljivosti i ostale upute vezane uz dodjelu potpore potrebno je pročitati cijeli Pravilnik.

27. siječanj 2022 12:17