StoryEditorOCM

RHIZODOMUS TAGATZIOtkrivena još jedna nova vrsta u Jadranu, u estuarij Neretve stigla je u balastnim vodama

Piše Jutarnji list
1. prosinca 2023. - 10:11

Iz splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo objavili su kako je u Jadranu otkrivena nova vrsta. Pronađena je u srpnju, no do sad je trajalo istraživanje o kome se točno radi. Otkrili su da je novi stanovnik našeg mora vrsta tintinida Rhizodomus tagatzi, koja je pronađena u estuariju rijeke Neretve. Ova indopacifička vrsta tintinida, 80ih godina prošlog stoljeća je pronađena u obalnim vodama zapadnog Mediterana i od tada se širi na srednji i istočni Mediteran, Mramorno i Crno more.

Tintinidi su jednostanični zooplanktonski organizmi prepoznatljivi po „ljušturici“ koju se naziva lorika, a čiji oblik ovisno o vrsti organizma može znatno varirati. Tako primjerice može imati oblik vaze, pehara, cijevi, i slično. Prema tipu lorike razlikujmo vrste s “ljepljivom” lorikom koji dominiraju u obalnim ekosustavima, dok su one s “prozirnom” češće u otvorenim vodama.

Osim za zaštitu, lorika olakšava migracije tintinida u vodenom stupcu, a služi i kao podloga za pričvršćivanje čestica detritusa čime smanjuje osjetljivost tintinida na predatore. Ponekad, zbog svoje brojnosti u morskim ekosustavima, ovi su organizmi veoma važna komponenta planktonskih hranidbenih mreža.

U estuariju rijeke Neretve vrsta Rhizodomus tagatzi se javlja tijekom toplog razdoblja godine i tolerira širok raspon saliniteta. Maksimalna brojnost od čak ~2000 stanica po litri je evidentirana u sloju od pet do sedam metara dubine na postaji kod Opuzena (16 kilometara uzvodno od ušća rijeke) i među najvišim je vrijednostima zabilježenim za Mediteran i susjedna mora.

Tako visoka gustoća populacija ovog tintinida je povezana s ulaskom morske vode u samo korito rijeke Neretve u pridnenom sloju. Tijekom ljeta, kad je intenzitet dotoka rijeke Neretve nizak, na granici slatke i morske vode se javlja nagli porast koncentracije hranjivih soli, što stvara povoljne ekološke uvjete za razvoj mikrobnih zajednica. Međutim, s porastom dotoka rijeke, slatka voda postupno istiskuje klin morske vode iz estuarija i početkom zime ispuni cijelo riječno korito. Tako izmijenjeni ekološki uvjeti nisu više povoljni za preživljavanje vrste i ona u potpunosti nestaje iz estuarija.

Balastne vode brodova mogu se smatrati uzrokom unosa ove vrste u Jadran. Kao poluzatvoreno more s ograničenom izmjenom vodenih masa sa susjednim morima, Jadransko je more iznimno osjetljivo na onečišćenje i unos stranih vrsta.

- Iako trenutno R. tagatzi naizgled ne stvara vidljiv ekološki problem u estuariju rijeke Neretve, ona svakako može istisnuti autohtone vrste tintinida i tako smanjiti biološku raznolikost zajednice - poručuju iz Instituta.

U ovom pronalasku sudjelovali su znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Odjel za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

21. veljača 2024 15:42