StoryEditorOCM

FishNoWasteRibarske luke Brižine i Tribunj uključene u projekt gospodarenja morskim otpadom

Piše M. I.
18. lipnja 2024. - 13:02

Hrvatski i talijanski partneri provode projekt gospodarenja otpadom u ribarskim lukama Jadranskog mora za promicanje održivog ribarstva. Riječ je o projektu FishNoWaste koji ima za cilj razviti sinergijsku strategiju za cjelovito prikupljanje takvog otpada koji se stvara u koćarskom ribolovu i odlaže u ribarskim lukama.

- Jadransko more zbog svoje djelomično zatvorene prirode, socio-ekonomske važnosti koje ribarstvo ima, kao i brojnih ribarskih luka duž obale, posebno je osjetljivo na onečišćenje otpadom od ribarskih aktivnosti. Ribarske luke predstavljaju mjesta gdje se odlažu značajne količine raznih vrsta otpada; osim morskog otpada, tu se nađe i ostalog otpada, poput komunalnog, glomaznog otpada, te otpadnih ulja, filtera, akumulatora, zauljenih krpa i ostalog.

Prikupljanjem podataka o vrstama, sastavu i količinama otpada koji se odlažu u ribarskim lukama (s posebnim naglaskom na plastiku), namjera je unaprijediti protokole za njegovo gospodarenje uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje, kroz razvoj i implementaciju dobrih praksi i inovativnih tehnika i materijala, uključivanjem ključnih dionika povezanih s ribarstvom, uključujući same ribare - kazao je dr. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split.

Uz Institut hrvatski partneri su: JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj, udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Lučka uprava Split, dok su s talijanske strane: vodeći partner projekta Sveučilište Padova iz Italije čiji je pridruženi partner ISPRA (Institut za zaštitu okoliša i istraživanje) te Cooperative M.A.R.E. S. c. a r.l. sa pridruženim partnerom Comune di Rimini Company for Public Services iu Chioggia i Workers of the Sea Cooperative.

Projekt će povezati istraživačke institucije, ribarske udruge, ribarnice i lučke uprave, tijela državne uprave, lokalnu samoupravu i nevladine organizacije iz Italije i Hrvatske sa ciljevima sveobuhvatnog praćenje otpada prikupljenog tijekom ribolovnih aktivnosti i onoga nastalog u ribarskim lukama, zamjenu plastike u ribarskim plovilima i lukama ekološki kompatibilnim materijalima za višekratnu upotrebu, implementaciju kružnog modela gospodarenja otpadom, provođenje široke komunikacije i kampanje širenja informacija o važnosti ispravnog gospodarenja otpadom i pružanjem savjeta o strateškom upravljanju i politici o tim pitanjima. Mreža partnera i dionika ovog projekta predstavljat će temelj za učinkovitu strategiju za smanjenje morskog otpada na cijelom bazenu.

image

Spremnici za otpad u Tribunju

- Na projektu će se nastaviti aktivnosti započete prethodnim projektima DeFishGear i ML-REPAIR na prikupljanju podataka o pasivno ulovljenom otpadu tijekom koćarskog ribolova (morskom otpadu) i na taj način smanjivanju njegovog utjecaja na ekosustav jadranskog mora.

Posebna pažnja će se posvetiti pilot-aktivnostima zamjene polistirenskih kašeta za ribarski ulov onima koje je moguće reciklirati; nadalje poboljšanoj strategiji za zbrinjavanje otpada kroz model kružnog gospodarstva uz sudjelovanje ribara, ribarnica i luka; komunikaciji za promicanje održivog gospodarenja otpadom; kao i pružanjem stručnih zakonodavnih preporuka.

Ono što će posebno biti zanimljivo uključuje analiziranje i usporedba rješenja koja se već koriste u ribarskim lukama za smanjenje otpada, uključujući plastiku i poboljšanje provedbe načela ponovne uporabe i recikliranja - navodi dr. Tutman.

U tom je smislu planirano osmišljavanje boljeg sustava za smještaj (i moguće razvrstavanje/recikliranje) različitih vrsta otpada koji se donosi ili stvara u ribarskim lukama (komunalnog, glomaznog otpada, te otpadnih ulja, filtera, akumulatora, zauljenih krpa i ostalog uključujući morski otpad), putem tzv. zelenih otoka, te naglašavanje problema stiroporskih kutija koje se u svijetu ribarstva koriste za pakiranje i distribuciju ulova, a predstavljaju i značajan dio zagađenja u okolišu.

U konačnici, predložit će se nova rješenja za gospodarenje otpadom povezanim s ribolovom te usavršavanje onih koji su već na snazi, a u edukaciju će se uključiti ribari, te učenici u hrvatskim i talijanskim srednjim školama i na fakultetima.

U Hrvatskoj su u projekt uključene ribarska luka Brižine iz Kaštel Sućurca i ribarska luka Tribunj u suradnji sa ribarskom zadrugom Friška riba i ribarskom zadrugom Adria.

image

Ribarska luka Tribunj

25. srpanj 2024 01:44