StoryEditorOCM

projekt pepseaU Šibeniku održana demonstracija opreme za intervencije u slučaju onečišćenja mora

Piše Šibenski.hr
22. travnja 2022. - 16:30

U okviru provedbe projekta PEPSEA, punog naziva Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (Povećanje stupnja zaštite zatvorenih dijelova mora od onečišćenja), u komunalnoj lučici Vrnaža u Šibeniku predstavljena je oprema za pomoć u prevenciji, detekciji, intervenciji, sanaciji i nadzoru u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, javlja Šibenski.hr.

U okviru projekta nabavljeni su skimeri, agregati, razne vrste brana, miniwasheva i zaštitne opreme. Osim toga, kroz ovaj projekt tim žurnih službi, sastavljen od vatrogasaca, lučke kapetanije i Lučke uprave Šibensko-kninske županije, pohađao je posebnu edukaciju u Italiji, a jučer i danas provedena je edukacija za širi dio tima koji će djelovati na terenu u slučaju nezgode. Sva oprema bit će ustupljena Vatrogasnoj zajednici ŠKŽ i Lučkoj upravi ŠKŽ na daljnje korištenje.

Glavni cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije.

- Jadransko more je zatvoreno, relativno malo i plitko more. Osim što se njime ponosimo, vrlo nam je važan turistički resurs. Upravo zbog toga dužni smo ga štititi od onečišćenja, pri čemu je pravovremena reakcija od iznimne važnosti, a zahvaljujući nabavljenoj opremi ona će nam biti olakšana. Ipak, nadam se da će nam ova oprema više koristiti za treninge i obuku, a što manje za iznenadne događaje - kazao je župan Šibensko-kninske županije, Marko Jelić, uz zahvalu čestitavši svima koji su sudjelovali u realizaciji ovoga projekta.

Ukupna vrijednost projekta PEPSEA iznosi 2,9 milijuna eura, a aktivnosti i rezultate projekta prezentirala je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dr. sc. Sanja Slavica Matešić.

- Signal za akciju, odnosno ideja za aplikaciju na ovaj projekt bio je podatak da u ljetnim mjesecima u Kanalu sv. Ante imamo čak do 1.800 uplovljavanja i isplovljavanja brodova te sve veći broj kruzera koji dolaze u našu luku. S jedne strane raduje nas povećanje prihoda od nautičkog turizma u kojem je Šibensko-kninska županija predvodnik, ali sve to povećava i rizik od nesreće i moguće iznenadno onečišćenje mora.

Područje Kanala je izabrano kao pilot područje za ovaj projekt, a važno je naglasiti kako je područje Kanala sv. Ante jedinstven estuarij rijeke Krke, zaštićen po više osnova i kao Značajni krajobraz i NATURA 2000 temeljem Zakona o zaštiti prirode, a odnedavno i kao UNESCO buffer zona tvrđave sv. Nikole. Sve to ukazuje da je i s aspekta zaštite ovom području potrebno pridati posebnu, dodatnu pozornost, jednako kao području akvatorija cijele Šibensko-kninske županije - kazala je dr. sc. Sanja Slavica-Matešić, naglasivši kako je stanje okoliša u predmetnom području, bez obzira na brojne aktivnosti i pritiske, ocijenjeno vrlo dobrim, a naš zadatak je da upravo takvo i ostane za buduće generacije.

U okviru projekta PEPSEA Šibensko-kninska županija je u kolovozu 2020. godine sklopila ugovor u vrijednosti od 1.375 milijuna kuna sa zajednicom ponuditelja Tehnologija, inovacije, poduzetništvo iz Zadra, PREHNIT d.o.o. iz Zagreba i Institut Ruđer Bošković iz Zagreba za usluge ispitivanja te izrade modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora u zoni ušća rijeke Krke.

Također, u okviru projekta izrađena su tri modela rizika: od erozije, od požara, od plavljenja i nesreća uslijed kalvarije brodova te Plan iznenadnog onečišćenja mora.

Osim toga, izvršen je i monitoring stanja okoliša u zoni ušća rijeke Krke, a tijekom ljetne i zimske sezone 2020 i 2021. u kanalu Sv. Ante obavljena su mjerenja fizičko-kemijskih parametra višeparametarskom CTD sondom. Zasebno za svaku sezonu u uzorcima mora u laboratoriju su izmjerene koncentracije toksičnih metala, organske tvari, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH-ovi), hranjivih soli, utvrđena je sanitarna kvaliteta mora te se stanje može okarakterizirati kao izvrsno i dobro.

- U okviru projekta postavljeni su detektori za detekciju uljnog onečišćenja na tri lokacije: na mostu u Kninu, u Skradinu i na izlazu iz Kanala sv. Ante. Signal s detektora za detekciju uljnog onečišćenja prati se 24 sata dnevno u Županijskom centru 112 kako bismo imali pravovremenu informaciju o pojavi onečišćenja te kako bismo skratili vrijeme djelovanja žurnih službi i na taj način očuvali okoliš uslijed iznenadnog onečišćenja. Postavljena je i kamera za praćenje broja brodova na ulazu u Kanal na Jadriji - kazala je Slavica-Matešić.

Svi prikupljeni podaci poslužili su kao smjernice za nabavku opreme koja je nužno potrebna za reagiranje na moru uslijed iznenadnog onečišćenja. Kao jedna od najvažnijih aktivnosti uslijedila je nabavka opreme u vrijednosti od 1.200.000 kn, dio koje je danas prezentiran.

21. rujan 2023 14:05