StoryEditorOCM

novi alatiUdruga AIDA u akvatoriju Krka održala vježbe ronjenja i spašavanja iz vode, pogledajte video

Piše M.I.
5. siječnja 2023. - 12:49

Udruga za organiziranje natjecanja, edukacije i promociju ronjenjana dah, AIDA Hrvatska, kroz prošlu je godinu u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelim javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, provela niz teorijskih i praktičnih radionica.

Tako su se održale radionice i edukacije na temu tehnika disanja, teorijskog znanja o ronjenju na dah, te praktični dio vježbi na bazenu i u konačnici u moru.

Na teorijskom dijelu obuke tijekom zime, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Posebno je bilo zanimljivo prenositi znanje pripadnicima vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i drugih spasilačkih službi s područja Primorsko-goranske županije koji su brojnim pitanjima iskazali interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina.

Završni dio projekta se održao u akvatoriju Krka, kroz vježbe ronjenja i spašavanja iz vode.

Posebno je zanimljivo da je u sklopu projekta kreiran online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupina, ali i svima ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom.

Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje se koriste u ronjenju na dah, te tehnike ovladavanja javnim nastupima i interakcijama s ljudima. Alat omogućuje svim zainteresiranim osobama pregledavanje i uvježbavanje predstavljenih tehnika koje doprinose povećanju kvalitete svakodnevnog života pojedinaca kroz kvalitetnije opuštanje, bolje spavanje, efikasniji odmor i regeneraciju organizma, kao i smanjenje anksioznosti, straha, stresa i nošenja s teškim situacijama u svakodnevnom životu.

Projekt je sufinancirala Europskaunija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

image
AIDA
26. rujan 2023 13:50