StoryEditor

rok od 15 godinaŽupanijska skupština jednoglasno donijela odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u splitskoj uvali Zvončac

Piše Sandra Barčot
15. travnja 2021. - 13:00
Nikola Vilić/Cropix

Jednoglasno, čak i bez ikakve rasprave ili vijećničkog upita, na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije donesena je odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u splitskoj uvali Zvončac.

Naime, Stipe Čogelja, pročelnik za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, na posljednjoj je skupštini u ovom sazivu zastupnicima iznio namjeru davanja suglasnosti u svrhu korištenja luke posebne namjene, odnosno sportske luke na dijelu ispod Sustipana, koju je do sada koristio Klub za športski ribolov na moru "Jadran". Kako je koncesija istekla, sada se raspisuje nova, i to na rok od 15 godina.

Ukupna površina koju se namjerava dati u koncesiju iznosi 8529 četvornih metara, od čega na površinu kopna otpada 2469, a na morski dio 6060 kvadrata.

Početni iznos naknade za korištenje pomorskog dobra iznosi 12.793,50 kuna godišnje, što je stalni dio, uz onaj promjenjivi, a to je 20 posto od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina korisnika sportske lučice.

Kad se raspiše natječaj za koncesiju, svi zainteresirani imat će rok od 30 dana da se prijave, naravno, ako ispunjavaju uvjete, što će procijeniti županijsko povjerenstvo. 

15. listopad 2021 10:35