StoryEditor

Impressum

Logo SD

Glavni urednik
Jadran KAPOR

Pomoćnik glavnog urednika za web
Josip Dronjić

Izvršni urednik na portalu Zadarski.hr
Ivica Nevešćanin

Urednici na portalu i novinari
Predrag Opačić, Lada Burčul, Mišel Kalajžić, Ivica Nevešćanin, Božana Sviličić, Ana Vučetić Škrbić, Iva Ivanac, Matea Gugić

Novinar
Dražen Žura

Kontakti za čitatelje:
zadar@slobodnadalmacija.hr
info@zadarski.hr
portal@zadarski.hr
izvrsniurednik@zadarski.hr
tel: 023/300 870

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon: 01 617 39 39

 

HM Logo

HANZA MEDIA d.o.o.

 

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI
Zorica Vitez Sever
Amalija Bilušić

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Miroslav Ivić

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnje)
 

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Stipe Grubišić
digital@hanzamedia.hr

CROPIX FOTO SERVIS
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE
Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958
E-mail: pretplata@hanzamedia.hr

Izdvojeno

15. srpanj 2020 12:53