StoryEditor

foto-vodičAko je vinč potrebno rasteretiti, odnosno opterećenje zaglavljenog konopa prebaciti na drugi vinč ili neko čvrsto hvatište, koristi se zaporni grop

Piše Damir Višić
28. travnja 2022. - 15:07

Vinčevi na jedrilicama okreću se samo u jednu stranu, i to gotovo svi u smjeru kazaljke na satu. Iznimka može biti samo lijevi vinč škote floka na nekim starijim manjim jedrilicama, gdje je, radi uskog prostora i veće razlike u visini, nemoguće škotu direktno s bocela provesti na vinč, pa se treba namotati s vanjske strane te se onda i vinč okreće u suprotnom smjeru.

Ponekad se tijekom zatezanja konop zaglavi u vinču (slika 1), a tome može biti više razloga, međutim, kako je vinč nemoguće okretati i u suprotnom smjeru to može biti i problem.

Naime, donji namotaj može preskočiti jedan ili više namotaja iznad sebe i tako ih stisnuti da se više ne mogu slobodno popustiti. Ako opterećenje na konopu nije veliko, namotaji se mogu osloboditi...

26. lipanj 2022 23:50