StoryEditor

nautički savjetnikZašto se škota zaglavi u vinču? Krivac je loš kut ili krut konop

Piše Damir Višić, sudski vještak za nautiku
22. listopada 2021. - 14:21

Zašto se škota zaglavi u vinču i kako je osloboditi ako se jako zategne?

Škota se zaglavi u vinču zbog toga što donji voj preskoči jedan ili više vojeva već namotanih na bubanj, a svakim daljnjim okretanjem vinča penje se i namata sve više. Uzrok tome je samo jedan, i to se događa samo kada škota ne dolazi na vinč pod povoljnim kutom, ali povoda može biti više. 

Ponekad je dovoljno samo pomaknuti naprijed klizač šine floka i tako smanjiti kut ulaza škote na vinč, odnosno povećati mogućnost da se sada lakše penje preko namotaja na bubnju. Upravo se zbog toga iza šine škote floka postavlja vodilica koja osigurava uvijek jednak kut škote prema vinču.

Korisno ispiranje

Nadalje, ako vam je vinč malo nagnut, tada vrlo vjerojatno na krmi imate i bocel, slobodan ili...

28. lipanj 2022 14:34