StoryEditorOCM

bova do boveSidreni vijci umjesto betonskih blokova: u srednjoj Dalmaciji sidriti se može na 69 lokacija

Piše MERIEN ILIĆ
17. lipnja 2024. - 10:12

Splitsko-dalmatinska županija predstavila je u Splitu Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije, označivši ga kao ključan korak u regulaciji i planiranju korištenja morskog akvatorija. U izradi plana sudjelovali su: SDŽ kao naručitelj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ-a More i krš, tvrtka Obala kao izrađivač plana, te Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a uključeni su bili i koncesionari na pomorskom dobru. Građanima će plan biti dostupan putem web portala Pomorsko je dobro.

Plan rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije, koji je Županijska skupština usvojila 29. travnja, služi kao temeljni dokument u postupku poziva za dostavu zahtjeva za ...

16. srpanj 2024 08:11