StoryEditorOCM

interaktivni modulOtvoren ‘lov‘ na viške dupine - teleskopima i virtualnim kamerama

Piše M. Ilić
28. rujna 2022. - 12:22

Zanimljiv projekt čeka stanovnike otoka Visa i njegove posjetitelje zahvaljujući potpori Uprave ribarstva nevladinoj organizaciji Plavi svijet Vis. Naime, Plavom svijetu dodijeljeno je malo više od 955 tisuća kuna za provedbu projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" usmjerenom ka zaštiti okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena. Sredstva su dodijeljena temeljem natječaja FLAG-a Škoji.

Kako javljaju iz Plavog svijeta Vis, postavit će se edukativni punktovi na tri atraktivne lokacije u blizini mora na otoku Visu. Edukativni punkt će se sastojati od samostojećeg panoramskog teleskopa s ugraviranim QR kodom.

Posjetitelji će imati priliku promatrati dupine teleskopom te se educirati o potrebi zaštite okoliša i očuvanju bioraznolikosti kroz interaktivni modul proširene stvarnosti za mobilnu aplikaciju na koji se povezuju pomoću QR koda na teleskopu.

Korisnici će koristeći kameru na mobilnom telefonu i koncept proširene stvarnosti, saznati pojedine zanimljive i korisne detalje o mjestu na kojem se nalaze i okolišu koji ih okružuje.

image

Dobri dupin

Sadržaj kojeg prikazuje AR modul koji se prikazuje u proširenoj stvarnosti će se sastojati od rezultata istraživanja koje će Plavi svijet Vis provoditi u Viškom akvatoriju za vrijeme trajanja projekta tj. trodimenzionalnih modela, fotografija, videa i višejezičnog edukativnog i informativnog teksta o dupinima, Natura području i važnosti zaštite okoliša i bioraznolikosti. Partner na projektu je Viški geopark.

Planirane su i tri akcije čišćenja u područjima u blizini edukativnih punktova koje će biti javno i pravodobno najavljene, kako bi se okupilo i sudjelovalo što više volontera i posjetitelja otoka Visa. Akcije će obuhvaćati čišćenje obalnog područja od morskih naplavina i ostalog onečišćenja kao i čišćenje podmorja.

- Dugoročna svrha projekta je edukacija i senzibilizacija javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti. Aktivnosti provedene kroz projekt istaknuti će važnost očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine na otoku Visu. Također, po završetku projekta, otok Vis će postati bogatiji za novi inovativni sadržaj u prirodi koji će osim primarne edukativne svrhe, pružiti i dodatnu estetsku vrijednost određenim lokacijama na otoku i tako obogatiti turističku ponudu otoka Visa.

Posjetitelji će se moći informirati o važnosti dupina kao ključnih aktera koji održavaju zdravlje mora i stabilnost ribljeg fonda, ublažavaju učinka klimatskih promjena, te također i o važnosti Natura područja i zaštite okoliša i bioraznolikosti. Akcije čišćenja, u obliku turističke atrakcije će doprinijeti ne samo čišćem okolišu, već i povećanju svijesti stanovništva o problemu zagađenja i važnosti brige za okoliš - poručuju iz Plavog svijeta Vis.

18. travanj 2024 03:19