StoryEditorOCM

naše morePomorski muzej u Splitu objavio opsežan zbornik o razvoju pomorstva na Jadranu

Piše M.I.
20. prosinca 2022. - 11:59

Hrvatski pomorski muzej Split objavio je zbornik radova sa znanstvenog skupa "Naše more", održanog 2019. godine u muzeju.

Skup je, podsjetimo, održan povodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana "našim morem", a na 676 stranica zbornika zastupljeno je 29 autora sa 24 znanstvena rada pomorske tematike.

Naime, Petar Krešimir IV. "kralj Hrvatske i Dalmacije" (Croatiae Dalmatiaeque rex) u povodu priširenja svoje države na kopnu i na moru, izdao je, 1069. godine u Ninu, ispravu u kojoj istočni dio Jadrana naglašava i proklamira "našim morem". Hrvatski su knezovi i kraljevi, već preko dva i po stoljeća prije, vladali istočnom obalom Jadranskoga mora i često bili stvarni gospodari ovoga mora, ali to im nije priznavao vrhovni gospodar ovih obala i njihovih gradova, odnosno bizantskog temata Dalmacije. Petar Krešimir IV. kojemu je uspjelo ujediniti hrvatski teritorij s dalmatinskim, uz pristanak i odobrenje bizantskog cara, postao je i gospodar ne samo onih dijelova jadranske obale i otoka koji su se nalazili izvan dalmatinskih gradova, nego i onih pred njima i uz njih, pa je on s pravom mogao prvi put u povijesti hrvatske države nazvati ovo more "našim morem". Zbog toga je ova isprava prvi javno izraženi, danas poznati izraz hrvatske dominacije na ovome moru.

Skupom se nastojalo donijeti nova saznanja o povijesti istočnog dijela Jadrana, kontinuitetu života na Jadranu proteklih tisućljeća kojeg su Hrvati uspješno održali, arheološkim i podmorskim nalazima, pomorskim putovima i trgovini tijekom tisućljeća, povijesnom tijeku razvoja pomorstva na Jadranu, tehnološkom i gospodarskom razvoju, brodogradnji i brodarstvu...

image

Zbornik Naše more

30. studeni 2023 13:38